Ústav klinické a molekulární patologie

Ústav klinické a molekulární patologie

Úvod

  • Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc (dále jen ÚKMP) provádí zpracování bioptických vzorků, tedy histologická, cytologická, imunohistologická, molekulárně patologická a elektronmikroskopická vyšetření, a dále provádí pitvy s následným zpracováním autoptických vzorků.
  • Své služby poskytujeme všem klinickým oddělením a ambulancím FNOL, ale také plníme požadavky lékařů ze zdravotnických zařízení v Olomouckém kraji i mimo tento region.
  • Od 1. 3. 2024 byla vytvořena Laboratoř molekulární medicíny (LMM) jako společné pracoviště ÚKMP a ÚMTM (Ústav molekulární a translační medicíny). Zdravotnická činnost LMM je vykonávána v rámci ÚKMP. K ÚKMP byla rovněž připojena Laboratoř kardiogenomiky.
  • Máme certifikát řízení kvality dle NASKL II. Od roku 2022 jsme akreditováni dle ČSN EN ISO 15189:2013 v rozsahu viz Příloha osvědčení o akreditaci.
  • Přehled vyšetření prováděných v laboratořích ústavu patologie je pro žadatele z FNOL dostupný na adrese http://intranet.fnol.loc v záložce „Lab" - Katalog laboratorního vyšetření. Tento katalog i Laboratorní manuál, žádanky i další informace jsou dále v rychlých volbách na „Altus Portal".     Externí žadatelé naleznou informace na www serveru FN Olomouc (www.fnol.cz v sekci „Pro odborníky" -  „Laboratorní vyšetření" : Katalog laboratorních vyšetření nebo v sekci „Kliniky, ústavy a oddělení" - „Ústav patologie" - Laboratorní manuál). Specifikace případně doplnění dalších údajů k požadovanému vyšetření je možné provést na žádance  „Žádanka o vyšetření bioptického materiálu" a „Žádanka o speciální vyšetření", které jsou dostupné na webových stránkách FNOL a programu AltusPORTAL pro zaměstnance FNOL.
  • Mimo rutinní diagnostickou činnost zajišťují pracovníci výuku studentů LF UP Olomouc, FZV UP Olomouc a SZŠ/VOŠ Olomouc. Na pracovišti probíhá i postgraduální výuka SŠ a VŠ pracovníků. Ve spolupráci s IPVZ Praha a Národním centrem ošetřovatelství v Brně probíhá na pracovišti i postgraduální výuka SŠ a VŠ pracovníků.
  • Pracovníci ústavu se v rámci vědecko-výzkumné činnosti průběžně zapojují do řešení grantových projektů. 

Akreditace, certifikace

Ústav klinické a molekulární patologie je od roku 2014 auditován NASKL podle ČSN EN ISO 15189:2013 pro odbornosti 807 a 823.

Ústav klinické a molekulární patologie je od roku 2022 akreditován k vyšetření v odbornosti histopatologie a cytopatologie podle ČSN EN ISO 15189:2013.

 

Kde nás najdete - Ústav klinické a molekulární patologie

Orientrační plán areálu FNOL
Ústav klinické a molekulární patologie

Budova Zp - Dostavba Teoretických ústavů
Telefon 585 639 556