Ústav klinické a molekulární patologie

Ústav klinické a molekulární patologie

Členění kliniky

Základními úseky Ústavu klinické a molekulární patologie (ÚKMP) jsou:

1) Úsek bioptický, který zahrnuje:

 • laboratoř histologie
 • laboratoř cytologie,
 • laboratoř imunohistochemie
 • laboratoř elektronové mikroskopie
 • laboratoř peroperačních vyšetření

2) Úsek autoptický (nekroptický), který zahrnuje:

 • laboratoř histologie (společná s úsekem bioptickým)

3) Úsek molekulárně-biologický, který zahrnuje:

 • laboratoř tkáňových kultur
 • laboratoř DNA
 • laboratoř RNA
 • laboratoř morfometrie a obrazové analýzy
 • laboratoř FISH
 • laboratoř ELFO

Podrobné informace o jednotlivých laboratořích včetně vzorů laboratorních žádanek, manipulace s biologickým materiálem a možnostech laboratoří najdete na intranetových a internetových stránkách v Katalogu laboratorních vyšetření a Laboratorním manuálu (viz. výše).

Kde nás najdete - Ústav klinické a molekulární patologie