Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče ve FN Olomouc II.

1.12.2013

(reg. č. CZ.1.06/3.2.01/14.08953)

Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče ve FN Olomouc II." je zaměřen na obnovu diagnostických zdravotnických prostředků tak, aby jejich výkonnost umožnila dosahovat standardních parametrů kvality péče, a to v oblasti komplexní onkologické péče při zajištění diagnostiky, léčby a "screeningu" - záchytu včasného stádia onemocnění, včetně modernizace odpovídajícího diagnostického a  terapeutického zázemí - radiodiagnostické pracoviště, pracoviště nukleární medicíny, onkologické kliniky a specializované laboratoře. Realizace projektu zásadně zlepší poskytování potřebné specializované péče pro pacienty s onkologickými onemocněními. Obnova přístrojové techniky umožní poskytování nezbytné diagnostické péče pro pacienty ze spádové oblasti celého Olomouckého kraje a historicky přidružené spádové oblasti části Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje.

Více informací o Integrovaném operačním programu najdete na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

 

Informace o realizaci projektu: