Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Olomouc II.

4.2.2015

(reg. č. CZ.1.06/3.2.01/18.09295)

Projekt souvisí s podporou specializovaného centra - Komplexního traumatologického centra ve Fakultní nemocnici Olomouc a multioborovým dopadem k ostatním profilovým pracovištím. Je zaměřený na modernizaci jeho technického vybavení, které umožní zvýšení kvality péče o nemocné z Olomouckého kraje a Zlínského kraje, které spadají pod TC FN Olomouc. Modernizace se bude týkat výhradně obnovy současného vybavení navazujících profilových pracovišť. Výstupem projektu bude naplnění standardů vybavenosti národní sítě. Fakultní nemocnice Olomouc v rámci projektu obnoví zastaralé přístrojové vybavení v rámci Komplexního traumatologického centra FN Olomouc - bude udržena úroveň standardu vybavení pro zajištění péče o pacienty s traumaty v KTC FN Olomouc. Základními prioritami je zkvalitnit technologické a přístrojové vybavení resuscitačního oddělení traumatologického centra, zkvalitnit technologické a přístrojové vybavení operačních sálů nezbytných oborů pro poskytování traumatologické péče pomocí anesteziologických přístrojů a zkvalitnit vybavení operačních sálů mobilními radiologickými přístroji.

Více informací o Integrovaném operačním programu najdete na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

 

Informace o realizaci projektu: