Úsek nelékařských oborů

Úsek nelékařských oborů určuje strategii a koncepci ošetřovatelské péče, odpovídá za její realizaci v nemocnici. Sleduje a vyhodnocuje úroveň poskytované ošetřovatelské péče prostřednictvím indikátorů kvality, současně odpovídá za realizaci projektů ostatních nelékařských profesí. Odborně a metodicky řídí vedoucí nelékařské zdravotnické pracovníky a sanitáře Dopravy. Spolupracuje se zdravotnickými školami, Fakultou zdravotnických věd UP v Olomouci a lékařskými fakultami na vzdělávání studentů při teoretické i praktické výuce.

Do přímé působnosti náměstkyně nelékařských oborů spadá činnost:

Kontakt:

Náměstkyně nelékařských oborů:

Ing. Bc. Andrea Drobiličová, MHA

tel.: +420 732 547 767
e-mail: andrea.drobilicova@fnol.cz