Protikorupční program FN Olomouc

Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen "FNOL") má v rámci samostatného interního metodického pokynu MP-Řd-002-02 Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Olomouc, v platném znění, vydán svůj interní protikorupční program, součástí kterého je i Etický kodex zaměstnance FNOL.

Postup pro oznámení při podezření na korupční nebo jiná nežádoucí jednání

Oznámení na korupční nebo jiná nežádoucí jednání ve FNOL jsou prošetřována pověřenou příslušnou osobou FNOL (= vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení FNOL) v režimu platného zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

FNOL má příslušné postupy k ochraně oznamovatelů upraveny v samostatném metodickém pokynu MP-Řd-002-03 Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing, v platném znění. Kromě oznámení učiněného podle Zákona definovanými způsoby v rámci nastaveného Vnitřního oznamovacího systému FNOL – viz i elektronický formulář na těchto stránkách ZDE (klikněte) – lze oznámení zaslat i v elektronické podobě e-mailem na adresu korupce@fnol.cz – za tím účelem je vhodné využít formulář Oznámení o možném protiprávním jednání (formulář ke stažení), případně lze oznámení učinit i volnou formou, mělo by ale vždy obsahovat minimální stanovené náležitosti.

Bližší informace k Vnitřnímu oznamovacímu systému FNOL, k postupu oznamovatele a příslušné osoby FNOL před a po oznámení a ke stanoveným způsobům přijímání a vyřizování oznámení – viz stránka Whistleblowing.