Specializační vzdělávání klinických farmaceutů

15.4.2019

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007879

Dne 1. 4. 2018 došlo ze strany Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví k zahájení realizace projektu, který je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je podpořit specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie a připravit samostatně pracující specialisty, kteří jsou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněni samostatně poskytovat klinickofarmaceutickou péči.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PODPOŘENÉ Z PROJEKTU:

  1. KA – Vzdělávací program - teoretická výuka
  2. KA – Specializační odborná stáž
  3. KA – Povinná praxe
  4. KA – Atestace