Zdraví v Evropě – účast na konferenci

1.11.2015

(reg. č. NF-CZ11-BFB-1-042-2015)

Cílem projektu je navázání bilaterální spolupráce prostřednictvím účasti na konferenci s názvem "Zdraví v Evropě - od globálních problémů k lokálním politikám, metodám a praxi", a to formou networkingu.

Předpokladem pro zapojení do tohoto projektu je fakt, že FN Olomouc je konečným příjemcem dotace v Programu CZ11.

Cílem je vytvořit si během konání konference vztahy se zahraničními účastníky a organizacemi, které by v budoucnu mohly vést k budování užší spolupráce či k výměně nabytých zkušeností, postupů, názorů a myšlenek v oblasti veřejného zdraví.

Navazování kontaktů a vytvoření sítě vztahů (networking) je chápáno jako investice, ze které je možné v budoucnu profitovat. Hodnota networkingu sice není hmatatelná a konkrétně definovatelná, ale spočívá v získání určité výhody, na kterou lze dále navazovat a prohlubovat ji. Setkání s odborníky v oboru i v navazujících oborech umožní zástupcům žadatele nahlédnout na problematiku zdravotnictví a veřejného zdraví z pohledu různých profesí i z hlediska situace v ostatních evropských zemích, které budou moci porovnat s vlastní perspektivou a českým prostředím.

Informace o realizaci projektu: