Fakultní nemocnice Olomouc obnovuje od pondělí 25. května návštěvy

21. května 2020

S účinností od 25. 5. 2020 jsou ve Fakultní nemocnici Olomouc povoleny návštěvy při dodržení následujících pravidel a doporučení:

➡️ Doba návštěv je 14.00 - 16.30 hodin. Výjimečně v individuálních případech může ošetřující lékař povolit návštěvu mimo stanovenou dobu.

➡️ Osoba navštěvující pacienta (dále jen návštěva) se neléčí s infekcí COVID-19 a nemá nařízenou karanténu v souvislosti s tímto onemocněním.

➡️ Při vstupu na oddělení zdravotník návštěvě změří teplotu a dotáže se na symptomy onemocnění COVID-19. Pokud bude naměřena teplota nad 37oC a / nebo zjištěny symptomy onemocnění, nebude dané osobě návštěva pacienta umožněna.

➡️ Návštěva při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení provede hygienickou dezinfekci rukou, po celou dobu návštěvy má nasazenu roušku.

➡️ Návštěvy proběhnou na pokojích pacientů nebo ve vyčleněných a určených prostorách jednotlivých oddělení. Dle zdravotního stavu pacienta může návštěva proběhnout ve venkovních prostorách areálu nemocnice.

➡️ Nedoporučujeme návštěvy dětí do 10 let věku u pacientů.

Případné doplňující informace k režimu návštěv budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých pracovišť FN Olomouc nebo ZDE.