I. chirurgická klinika

I. chirurgická klinika

Úvod

AKTUÁLNĚ

Všechna pracoviště I. chirurgické kliniky fungují bez omezení.

Lůžková oddělení:

 • Oddělení JIP 6: (6. NP, budova D1)
  Vstup na oddělení je možný vchodem označeným jako D2 a následně výtahy 47, 49 do 6. NP event. průchodem z budovy A a výtahem č. 73 do 6. NP.
 • Lůžkové oddělení 8: (6. NP, budova D1)
  Vstup na oddělení je možný vchodem označeným jako D2 a následně výtahy 47, 49 do 6. NP event. průchodem z budovy A a výtahem č. 73 do 6. NP.
 • Lůžkové oddělení 9: (6. NP, budova D2)
  Vstup na oddělení je možný vchodem označeným jako D2 a následně výtahy 47, 49 do 6. NP event. průchodem z budovy A a výtahem č. 73 do 6. NP.
 • Lůžkové oddělení 3: (7. NP, budova D2)
  Vstup na oddělení je možný vchodem označeným jako D2 a následně výtahy 47, 49 do 7. NP event. průchodem z budovy A a výtahem č. 73 do 7. NP.

Provoz všech ambulancí I. chirurgické kliniky je standardní. Vyšetřeni budou jen objednaní pacienti. Žádáme, abyste dodržovali čas svého vyšetření! Při návštěvě ambulance doporučujeme užití respirátorů FFP2 nebo KN92.

 

----------------------

Charakteristika pracoviště:

Hlavní povinností I. chirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc je poskytovat základní plánovanou a akutní chirurgickou péči pacientům města Olomouce a Olomouckého kraje, přičemž jako klinické pracoviště plní především roli specializovaného zdravotnického zařízení pro tyto obory (tuto funkci pak vykonává i pro další regiony Moravy i Čech):

 • gastroenterochirurgii
 • hrudní a plicní chirurgii
 • kolorektální chirurgii
 • miniinvazivní chirurgii
 • speciální onkochirurgii
 • novorozeneckou a dětskou chirurgii

I. chirurgická klinika je významnou součástí Onkologického centra LF UP a FN a Traumacentra v Olomouci, je výukovou základnou pro Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro základní i nástavbové specializace v oboru chirurgie (chirurgie, plicní chirurgie, dětská chirurgie) a podílí se na řešení grantů a výzkumných úkolů.

Zdravotnická činnost (detailně) zahrnuje:

 • Veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti.
 • Gastroenterochirurgii (chirurgii zažívacího traktu) v plném rozsahu (včetně rekonstrukční chirurgie žlučových cest a velkých výkonů na játrech a slinivce břišní) . To vše s využitím miniinvazivních a mezioborových intervenčních postupů.
 • Hrudní chirurgii a plicní chirurgii v celém rozsahu, vyjma transplantace plic, a to jak pro benigní, tak i maligní onemocnění, včetně komplexní chirurgie jícnu a mezihrudí s využitím klasických i miniinvazivních přístupů a chirurgii hrudní.
 • Veškerou operativu onemocnění tlustého střeva a konečníku pro benigní a maligní onemocnění, včetně využití miniinvazivních technik a s preferováním výkonů na konečníku, šetřících funkčnost svěračového aparátu, i s využitím tvorby reservoárů, plně rozvinutou diagnostiku a následnou léčbu funkčních poruch svěračového aparátu s využitím endosonografie a rektální manometrie a výkony transanální chirurgie (Buess).
 • Veškerou operativu na ženském prsu včetně rekonstrukčních plastických operací (náhrad prsní žlázy) - ve spolupráci s plastickou chirurgií.
 • Minimálně invazivní výkony v rozsahu III. stupně obtížnosti.
 • Komplexní péči v oblasti onkochirurgie (chirurgie nádorů), a to všech orgánů vyjmenovaných výše. Tato složitá práce je vykonávána za úzké spolupráce především onkologů a radiologů, ale v indikovaných případech i s odborníky příbuzných oborů (kardiochirurgy, gynekology, urology, cévními chirurgy, neurochirurgy i plastickými chirurgy a ortopedy a otorinolaryngology). To vše při plné participaci a zajištění špičkovým týmem lékařů a sester intenzivních oborů (IPCHO - Intenzivní péče chirurgických oborů, KAR - Klinika anestesiologie a resuscitace).
 • Speciální onkochirugie se pak zabývá rozsáhlými cytoredukčními výkony v oblasti dutiny břišní a hrudní u vzácných nádorů povrchů dutiny břišní a pohrudniční, včetně hypertemické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC), respektive intratorakální (HITHOC).
 • Novorozeneckou a dětskou chirurgii v plném rozsahu (vyjma plánované onkochirurgie solidních nádorů dětského věku), včetně výkonů pro atresie GIT (jícnu, duodena, tenkého i tlustého střeva, anorektální malformace), chirurgické řešení Crohnovy choroby dětského věku, náhrady a rekonstrukce žlučových cest, náhrady jícnu při jeho korosivním postižení, výkony pro gastroesofageální reflux (GERD), výkony pro deformity hrudní stěny (pectus excavatum, pectus carinatum), výkony pro vrozené defekty a vývojové vady stěny břišní (gastroschisa, omfalokela). I zde při plném a komplexním zajištění týmů lékařů a sester z novorozeneckého oddělení a dětské kliniky.
 • V případě potřeby spolupracujeme s kolektivem traumatologického centra a urgentního příjmu (hlavně při závažných sdružených poraněních a polytraumatech).

Kde nás najdete - I. chirurgická klinika

Ambulance
Lůžka (odd. 9, odd. 3)
Lůžka ( JIP 6, odd. 8)
Orientrační plán areálu FNOL
I. chirurgická klinika

Budova A, D2, D1
Telefon 588 443 308