I. chirurgická klinika

I. chirurgická klinika

Úvod

AKTUÁLNĚ 

Vzhledem k dočasnému omezení lůžkové kapacity pracoviště z důvodu neodkladných stavebních prací na I. chirurgické klinice FN Olomouc nadále trvá omezení operací benigních diagnóz. Toto omezení může znamenat u vybraných diagnóz odložení plánovaného operačního výkonu.

Lůžková oddělení:

Od 5.8.2022 je omezen průchod na lůžková oddělení kliniky z důvodu uzavření hlavního vstupu do budovy D (ve směru od parkoviště P1). Předpokládaný termín znovuotevření je polovina září 2022.

 • Oddělení JIP 6: (6.NP, budova D1): vstup na oddělení je možný vchodem označeným jako D1 a následně výtahy 71, 72 event. průchodem z budovy A a výtahem č. 73 do 6.NP.
 • Lůžkové oddělení 8: (6.NP, budova D1): dočasně uzavřeno (předpokládaný termín otevření je konec srpna).
 • Lůžkové oddělení 9: (6.NP, budova D2): vstup na oddělení je možný bočním vchodem D2 (v levé části budovy) a následně výtahy 97, 98 do 5. NP, odtud průchodem chodbou v 5. NP k výtahům č. 47 a 49 do 6.NP event. průchodem z budovy A a výtahem č. 73 do 6.NP.
 • Lůžkové oddělení 3: (7.NP, budova D2): vstup na oddělení je možný bočním vchodem D2 (v levé části budovy) a následně výtahy 97, 98 do 5. NP, odtud průchodem chodbou v 5. NP k výtahům č. 47 a 49 do 7.NP event. průchodem z budovy A a výtahem č. 73 do 7.NP.

Provoz všech ambulancí I. chirurgické kliniky je standardní. Vyšetřeni budou jen objednaní pacienti. Objednávejte se telefonicky na níže uvedených číslech. Žádáme, abyste dodržovali čas svého vyšetření!

---------------------- 

Přijmeme všeobecnou sestru! Podrobnosti ZDE.

----------------------

Charakteristika pracoviště:

Hlavní povinností I. chirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc je poskytovat základní plánovanou a akutní chirurgickou péči pacientům města Olomouce a Olomouckého kraje, přičemž jako klinické pracoviště plní především roli specializovaného zdravotnického zařízení pro tyto obory (tuto funkci pak vykonává i pro další regiony Moravy i Čech):

 • gastroenterochirurgii
 • hrudní a plicní chirurgii
 • kolorektální chirurgii
 • miniinvazivní chirurgii
 • speciální onkochirurgii
 • novorozeneckou a dětskou chirurgii

I. chirurgická klinika je významnou součástí Onkologického centra LF UP a FN a Traumacentra v Olomouci, je výukovou základnou pro Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro základní i nástavbové specializace v oboru chirurgie (chirurgie, plicní chirurgie, dětská chirurgie) a podílí se na řešení grantů a výzkumných úkolů.

Zdravotnická činnost (detailně) zahrnuje:

 • Veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti.
 • Gastroenterochirurgii (chirurgii zažívacího traktu) v plném rozsahu (včetně rekonstrukční chirurgie žlučových cest a velkých výkonů na játrech a slinivce břišní) . To vše s využitím miniinvazivních a mezioborových intervenčních postupů.
 • Hrudní chirurgii a plicní chirurgii v celém rozsahu, vyjma transplantace plic, a to jak pro benigní, tak i maligní onemocnění, včetně komplexní chirurgie jícnu a mezihrudí s využitím klasických i miniinvazivních přístupů a chirurgii hrudní.
 • Veškerou operativu onemocnění tlustého střeva a konečníku pro benigní a maligní onemocnění, včetně využití miniinvazivních technik a s preferováním výkonů na konečníku, šetřících funkčnost svěračového aparátu, i s využitím tvorby reservoárů, plně rozvinutou diagnostiku a následnou léčbu funkčních poruch svěračového aparátu s využitím endosonografie a rektální manometrie a výkony transanální chirurgie (Buess).
 • Veškerou operativu na ženském prsu včetně rekonstrukčních plastických operací (náhrad prsní žlázy) - ve spolupráci s plastickou chirurgií.
 • Minimálně invazivní výkony v rozsahu III. stupně obtížnosti.
 • Komplexní péči v oblasti onkochirurgie (chirurgie nádorů), a to všech orgánů vyjmenovaných výše. Tato složitá práce je vykonávána za úzké spolupráce především onkologů a radiologů, ale v indikovaných případech i s odborníky příbuzných oborů (kardiochirurgy, gynekology, urology, cévními chirurgy, neurochirurgy i plastickými chirurgy a ortopedy a otorinolaryngology). To vše při plné participaci a zajištění špičkovým týmem lékařů a sester intenzivních oborů (IPCHO - Intenzivní péče chirurgických oborů, KAR - Klinika anestesiologie a resuscitace).
 • Speciální onkochirugie se pak zabývá rozsáhlými cytoredukčními výkony v oblasti dutiny břišní a hrudní u vzácných nádorů povrchů dutiny břišní a pohrudniční, včetně hypertemické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC), respektive intratorakální (HITHOC).
 • Novorozeneckou a dětskou chirurgii v plném rozsahu (vyjma plánované onkochirurgie solidních nádorů dětského věku), včetně výkonů pro atresie GIT (jícnu, duodena, tenkého i tlustého střeva, anorektální malformace), chirurgické řešení Crohnovy choroby dětského věku, náhrady a rekonstrukce žlučových cest, náhrady jícnu při jeho korosivním postižení, výkony pro gastroesofageální reflux (GERD), výkony pro deformity hrudní stěny (pectus excavatum, pectus carinatum), výkony pro vrozené defekty a vývojové vady stěny břišní (gastroschisa, omfalokela). I zde při plném a komplexním zajištění týmů lékařů a sester z novorozeneckého oddělení a dětské kliniky.
 • V případě potřeby spolupracujeme s kolektivem traumatologického centra a urgentního příjmu (hlavně při závažných sdružených poraněních a polytraumatech).

Kde nás najdete - I. chirurgická klinika