I. chirurgická klinika

I. chirurgická klinika

Výuka / Study

Konzultace studia, zápisy do indexů apod.

III. ročník: zápis do indexu po ukončení obdržíte na ortopedické klinice

IV. roč. +VI. roč.:

prof. Král úterý 08.00 – 09.00 hodin
dr. Skalický středa 14.00 – 15.00 hodin


Sekretariát kliniky: denně 7.00 – 8.00 a 13.00 – 14.00 hodin

Mimo výše uvedené úřední hodiny nerušte lékaře!

Zápis prázdninové praxe (4.roč.) do indexu bude dávat prof. Král pouze v úterý!
Poté se s indexem dostavte na sekretariát, kde vám zápočet bude zadán do stagu!


Consultations regarding surgery course, index signatures, etc.

III. yr.: index signature after course completion will be provided by the Dept. of Orthopedics

English programme:

VI. yr.: dr. Skalický Wed. 14:00 – 15:00
IV. yr.: dr. Vomáčková Mon.: 8:00 – 9:00

Komise pro státní rigorózní zkoušky (2019) / Board for State Rigorous Examinations (2019)

Komise 1 / Board 1

předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. I. chirurgická klinika
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. I. chirurgická klinika
členové: doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Traumatologická klinika
doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D. KARIM
prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. II. chirurgická klinika
prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D. Kardiochirurgická klinika
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D. Traumatologická klinika
MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. I. chirurgická klinika
MUDr. Katherine Vomáčková, Ph.D. I. chirurgická klinika
MUDr. Petr Dráč, Ph.D. II. chirurgická klinika
externí členové: MUDr. Stanislav Kalabus nemocnice Přerov
MUDr. Matej Škrovina, Ph.D. nemocnice Nový Jičín

Komise 2 / Board 2

předseda: prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. I. chirurgická klinika
místopředseda: prof. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc. I. chirurgická klinika
členové: doc. MUDr. Jiří Herman, Ph.D. II. chirurgická klinika
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D. II. chirurgická klinika
doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc. Traumatologická klinika
MUDr. Mgr. Pavel Skalický, Ph.D. I. chirurgická klinika
MUDr. Petr Špiroch, Ph.D. Traumatologická klinika
MUDr. Petr Šantavý, Ph.D. Kardiochirurgická klinika
externí členové: MUDr. Adolf Gryga, CSc. nemocnice Prostějov
MUDr. Jiří Šatník nemocnice Hranice

Kde nás najdete - I. chirurgická klinika

Ambulance
Lůžka (odd. 9, odd. 3)
Lůžka ( JIP 6, odd. 8)
Orientrační plán areálu FNOL
I. chirurgická klinika

Budova A, D2, D1
Telefon 588 443 308