Klinika nukleární medicíny

Klinika nukleární medicíny

Úvod

Klinika nukleární medicíny rekonstruuje lůžkové oddělení. Provoz v budově J3 je omezen

Provoz v budově J3, v níž sídlí Klinika nukleární medicíny FN Olomouc, probíhá od 12. 1. 2024 v tzv. stavebním záboru. Stavební práce v některých částech potrvají zhruba čtyři měsíce. Jejich výsledkem bude nová podoba lůžkového oddělení. Vzhledem ke snaze o zachování ambulantního provozu prosí vedení kliniky veřejnost a kolegy o pochopení a součinnost.

Lůžkové oddělení 40 bude po tuto dobu uzavřeno, k dispozici je však každý pracovní den (7:30 – 14:00) na telefonní lince 588 44 4265 staniční sestra, která také organizuje pro pacienty s léčbou štítné žlázy ambulantní kontroly, jejíž dostupnost je plně zachována. 

Pro odesílající oddělení k ambulantnímu diagnostickému vyšetření a pro samostatně objednané ambulantní pacienty je pro bližší informace k dispozici klapka příjmu ambulance 588 44 4287.

Vzhledem ke značně omezeným provozním kapacitám budovy J3 prosíme o provozní součinnost zejména při spolupráci s organizací vyšetřovaných pacientů, zejména ležících.

Provoz v budově X (PET/CT) probíhá bez jakéhokoliv omezení.

Děkujeme za pochopení.

------------

Vydejte se na prohlídku pracoviště PET/CT s vedoucím radiologickým asistenteme Ing. Bc. Jiřím Horalíkem, DiS.

------------

Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc provádí všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti v oboru nukleární medicína, jako jsou například:

 • vyšetření PET/CT trupu nebo limitované oblasti (nejčastější indikace onkologické, kardiologické, neurologické, záněty)
 • vyšetření perfuze myokardu (SPECT, hradlovaný způsob akvizice scintigramů umožňující hodnotit i kinetiku stěn levé komory srdeční)
 • scintigrafie skeletu (celotělová planární scintigrafie + celotělová SPECT)
 • scintigrafie tumorů (99mTc-MIBI, 111In-pentetreotidu, 123I-MIBG)
 • scintigrafie zánětů (99mTc-značené leukocyty, PET/CT)
 • scintigrafická detekce sentinelových uzlin pro jejich následnou biopsii pomocí radionavigovaných chirurgických výkonů
 • radionuklidová vyšetření uropoetického systému
 • scintigrafická vyšetření trávicího traktu
 • scintigrafie plic (perfuzní, ventilační)
 • vyšetření CNS (SPECT, PET/CT)
 • radionuklidová vyšetření u hematologicky nemocných pacientů (např. doba přežívání erytrocytů, trombocytů)
 • léčba radiojodem u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy a hypertyreózou
 • radionuklidové synovektomie a paliativní terapie bolestivých kostních metastáz
 • terapie Zevalinem

Jsme držiteli certifikátů o akreditaci EARL pro PET/CT.

 

Pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny ve spolupráci s Oddělením lékařské fyziky a radiační ochrany splnilo akreditační standardy pro udělení EARL akreditace pro vyšetření prováděná pomocí 18F a 68Ga na obou používaných zobrazovacích přístrojích. Plněním akreditačních podmínek je pracoviště zařazeno mezi takzvaná „Centra excelence“ v rámci Evropy a celého světa (seznam center anglickém jazyce viz https://earl.eanm.org/centres-of-excellence-network/).

Pro pacienty pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny má tato akreditace přínos spočívající v jednotném způsobu měření a hodnocení výsledků jejich vyšetření. Dále také umožňuje kontrolovat a hodnotit vývoj výsledků vyšetření v čase při dlouhodobém sledování zdravotního stavu.

Vyšetření s 18F a 68Ga jsou v těchto centrech prováděna takovým způsobem, že u téhož pacienta by na všech pracovištích byly naměřeny velmi podobné hodnoty ukazatelů akumulace 18F a 68Ga značených radiofarmak. Zapojení pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny do tohoto akreditačního programu tedy umožňuje jednoduché porovnání a výměnu nálezů a měření mezi jednotlivými centry v Evropě. Pro pacienty opakovaně vyšetřované na PET/CT ve Fakultní nemocnice Olomouc má akreditace přínos především v tom, že je možné snadno srovnávat vývoj jejich stavu v čase. Naměřené hodnoty totiž mohou být ovlivněny pouze změnami v jejich zdravotním stavu a nikoli změnami ve vyšetřovacích postupech nebo vlastnostech PET/CT přístrojů.

 
 

Kde nás najdete - Klinika nukleární medicíny

Ambulance + lůžkové oddělení
Pracoviště PET/CT
Orientrační plán areálu FNOL
Klinika nukleární medicíny

Budova J3, X
Telefon 588 444 287