Klinika nukleární medicíny

Klinika nukleární medicíny

Úvod

AKTUÁLNĚ K OBNOVOVÁNÍ BĚŽNÉHO PROVOZU:

Pro pacienty:

Běžný provoz je obnoven. Všichni pacienti, kteří nemají dosud stanovený definitivní termín vyšetření, budou informováni telefonicky.

Současně žádáme, v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zdravotnického personálu, o dodržování platných hygienických nařízení a doporučení.

Pro odborníky:

Plný režim provozu ambulance, PET/CT a oddělení 40 je obnoven. 

Kontakty na pracoviště:

 • Ambulance: 588 444 287
 • PET/CT: 588 443 650
 • Odd. 40: 588 444 265

----------------------

Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc provádí všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti v oboru nukleární medicína, jako jsou například:

 • vyšetření PET/CT trupu nebo limitované oblasti (nejčastější indikace onkologické, kardiologické, neurologické, záněty)
 • vyšetření perfuze myokardu (SPECT, hradlovaný způsob akvizice scintigramů umožňující hodnotit i kinetiku stěn levé komory srdeční)
 • scintigrafie skeletu (celotělová planární scintigrafie + celotělová SPECT)
 • scintigrafie tumorů (99mTc-MIBI, 111In-pentetreotidu, 123I-MIBG)
 • scintigrafie zánětů (99mTc-značené leukocyty, PET/CT)
 • scintigrafická detekce sentinelových uzlin pro jejich následnou biopsii pomocí radionavigovaných chirurgických výkonů
 • radionuklidová vyšetření uropoetického systému
 • scintigrafická vyšetření trávicího traktu
 • scintigrafie plic (perfuzní, ventilační)
 • vyšetření CNS (SPECT, PET/CT)
 • radionuklidová vyšetření u hematologicky nemocných pacientů (např. doba přežívání erytrocytů, trombocytů)
 • léčba radiojodem u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy a hypertyreózou
 • radionuklidové synovektomie a paliativní terapie bolestivých kostních metastáz
 • terapie Zevalinem

Jsme držiteli certifikátu o akreditaci EARL pro PET/CT.

 

Pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny ve spolupráci s Oddělením lékařské fyziky a radiační ochrany splnilo akreditační standardy pro udělení EARL akreditace pro vyšetření prováděná pomocí 18F-FDG. Plněním akreditačních podmínek je pracoviště zařazeno mezi takzvaná „Centra excelence“ v rámci Evropy.
 
Pro pacienty pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny má tato akreditace přínos spočívající v jednotném způsobu měření a hodnocení výsledků jejich vyšetření. Dále také umožňuje kontrolovat a hodnotit vývoj výsledků vyšetření v čase při dlouhodobém sledování zdravotního stavu.
 
Vyšetření s 18F-FDG jsou v těchto centrech prováděna takovým způsobem, že u téhož pacienta by na všech pracovištích byly naměřeny velmi podobné hodnoty ukazatelů akumulace 18F-FDG. Zapojení pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny do tohoto akreditačního programu tedy umožňuje jednoduché porovnání a výměnu nálezů a měření mezi jednotlivými centry v Evropě. Pro pacienty opakovaně vyšetřované na PET/CT ve Fakultní nemocnice Olomouc má akreditace přínos především v tom, že je možné snadno srovnávat vývoj jejich stavu v čase. Naměřené hodnoty totiž mohou být ovlivněny pouze změnami v jejich zdravotním stavu a nikoli změnami ve vyšetřovacích postupech nebo vlastnostech PET/CT přístroje.

Kde nás najdete - Klinika nukleární medicíny