Klinika nukleární medicíny

Klinika nukleární medicíny

Úvod

Provoz Kliniky nukleární medicíny v budově J3 omezí stavební práce

Fungování Kliniky nukleární medicíny od pondělí 11. 3. 2024 výrazně ovlivní probíhající rekonstrukce, jejímž výsledkem bude nová podoba lůžkového oddělení. Na dobu pěti až šesti týdnů bude kompletně odstaven provoz vyšetřoven v 2NP budovy J3. Požadavky k vyšetření bude klinika po tuto dobu řešit přístrojovou kapacitou výhradně v 1NP KNM budovy J3. Nechceme dopustit uzavření ambulancí a proto prosíme o pochopení a maximální součinnost. Věříme, že se nám i díky vaší shovívavosti podaří udržet kliniku v provozu. Pro odesílající oddělení k ambulantnímu diagnostickému vyšetření a pro samostatně objednané ambulantní pacienty je pro bližší informace k dispozici klapka příjmu ambulance 588 44 4287.

Lůžkové oddělení 40 KNM je po celou dobu rekonstrukce uzavřeno. I nadále je však v pracovní dny (7:30 – 14:00) k dispozici staniční sestra na telefonní lince 588 44 4265. Dostupnost ambulantních kontrol pro pacienty s léčbou štítné žlázy je dále plně zachována - ambulantní kontroly budou probíhat v buňce provizorně umístěné před budou J3.

Provoz v budově X (PET/CT) probíhá bez jakéhokoliv omezení.

Děkujeme za pochopení a součinnost.

------------

Vydejte se na prohlídku pracoviště PET/CT s vedoucím radiologickým asistenteme Ing. Bc. Jiřím Horalíkem, DiS.

------------

Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc provádí všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti v oboru nukleární medicína, jako jsou například:

 • vyšetření PET/CT trupu nebo limitované oblasti (nejčastější indikace onkologické, kardiologické, neurologické, záněty)
 • vyšetření perfuze myokardu (SPECT, hradlovaný způsob akvizice scintigramů umožňující hodnotit i kinetiku stěn levé komory srdeční)
 • scintigrafie skeletu (celotělová planární scintigrafie + celotělová SPECT)
 • scintigrafie tumorů (99mTc-MIBI, 111In-pentetreotidu, 123I-MIBG)
 • scintigrafie zánětů (99mTc-značené leukocyty, PET/CT)
 • scintigrafická detekce sentinelových uzlin pro jejich následnou biopsii pomocí radionavigovaných chirurgických výkonů
 • radionuklidová vyšetření uropoetického systému
 • scintigrafická vyšetření trávicího traktu
 • scintigrafie plic (perfuzní, ventilační)
 • vyšetření CNS (SPECT, PET/CT)
 • radionuklidová vyšetření u hematologicky nemocných pacientů (např. doba přežívání erytrocytů, trombocytů)
 • léčba radiojodem u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy a hypertyreózou
 • radionuklidové synovektomie a paliativní terapie bolestivých kostních metastáz
 • terapie Zevalinem

Jsme držiteli certifikátů o akreditaci EARL pro PET/CT.

 

Pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny ve spolupráci s Oddělením lékařské fyziky a radiační ochrany splnilo akreditační standardy pro udělení EARL akreditace pro vyšetření prováděná pomocí 18F a 68Ga na obou používaných zobrazovacích přístrojích. Plněním akreditačních podmínek je pracoviště zařazeno mezi takzvaná „Centra excelence“ v rámci Evropy a celého světa (seznam center anglickém jazyce viz https://earl.eanm.org/centres-of-excellence-network/).

Pro pacienty pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny má tato akreditace přínos spočívající v jednotném způsobu měření a hodnocení výsledků jejich vyšetření. Dále také umožňuje kontrolovat a hodnotit vývoj výsledků vyšetření v čase při dlouhodobém sledování zdravotního stavu.

Vyšetření s 18F a 68Ga jsou v těchto centrech prováděna takovým způsobem, že u téhož pacienta by na všech pracovištích byly naměřeny velmi podobné hodnoty ukazatelů akumulace 18F a 68Ga značených radiofarmak. Zapojení pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny do tohoto akreditačního programu tedy umožňuje jednoduché porovnání a výměnu nálezů a měření mezi jednotlivými centry v Evropě. Pro pacienty opakovaně vyšetřované na PET/CT ve Fakultní nemocnice Olomouc má akreditace přínos především v tom, že je možné snadno srovnávat vývoj jejich stavu v čase. Naměřené hodnoty totiž mohou být ovlivněny pouze změnami v jejich zdravotním stavu a nikoli změnami ve vyšetřovacích postupech nebo vlastnostech PET/CT přístrojů.

 
 

Kde nás najdete - Klinika nukleární medicíny

Ambulance + lůžkové oddělení
Pracoviště PET/CT
Orientrační plán areálu FNOL
Klinika nukleární medicíny

Budova J3, X
Telefon 588 444 287