Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Úvod

Kdo jsme

Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany zastřešuje ve Fakultní nemocnici Olomouc zdravotnický obor radiologická fyzika. Oddělení LFRO vzniklo v polovině roku 2000 sdružením fyziků původně rozptýlených v oborech nukleární medicína, radioterapie a radiodiagnostika. Vznik samostatného oddělení zajišťuje nezávislost radiologických fyziků na jednotlivých pracovištích FNOL a umožňuje jim vykonávat dohled nad radiační ochranou a také centrálně kontrolovat a řídit činnosti, které dříve muselo zajišťovat každé z pracovišť samo.

Základním posláním oddělení LFRO je soustavné řízení fyzikální stránky procesu lékařských ozáření při léčbě a diagnostice s využitím ionizujícího záření.

Naše oddělení poskytuje fyzikální a administrativní podporu v následujících oborech:

Radioterapie

V radioterapii fyzikové navrhují a následně ověřují individuální rozložení dávek v těle pacienta, nepřetržitě testují a nastavují parametry terapeutických svazků a zdrojů ionizujícího záření s cílem zajistit kvalitní dávkování léčby zářením. Činnost fyziků zahrnuje i dohled nad radiační ochranou pracovníků.

Radiodiagnostika a nukleární medicína

V radiodiagnostice i v nukleární medicíně je základním úkolem fyziků zajišťování kvality přístrojů i vyšetřovacích a léčebných metod s cílem optimalizace radiační ochrany pacientů a kvality získávaných obrazů, jakož i stálý dohled nad radiační ochranou pracovníků a poskytování odhadů radiační zátěže pacientů. Nedílnou součástí pracovní náplně v oblasti terapeutických aplikací radionuklidů v nukleární medicíně je provádění plánovací a ověřovací dozimetrie k zajištění kvalitního dávkování léčby zářením.

Administrativní činnosti spojené s používáním zdrojů ionizujícího záření

LFRO rovněž zajišťuje radiační ochranu pracovníků ve FNOL po stránce organizační a administrativní a podporuje pracoviště v problematice související se zdroji ionizujícího záření. Tým pracovníků LFRO se zabývá naplňováním legislativních požadavků kladených na používání zdrojů ionizujícího záření ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Kde nás najdete - Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Orientrační plán areálu FNOL
Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Budova H2
Telefon 588 444 591