Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Věda a výzkum

K aktivitám fyziků patří též široká publikační činnost, aktivní účast na tuzemských i mezinárodních kongresech a podíl na řešení grantů IGA.

Významné publikace pracovníků oddělení z posledního období:

 • J. Ptáček, V. Hušák, M. Heřman, P. Koranda, I. Přidal, "Přehled o radiační zátěži a riziku spojeném s nukleárně medicínskými a radiodiagnostickými vyšetřeními dětí", Praktická radiologie, 4/2004, s. 32 - 38 (článek)
 • J. Ptáček, V. Hušák, M. Heřman, P. Koranda, I. Přidal, "Radiační zátěž a riziko spojené s nukleárně medicínskými a radiodiagnostickými vyšetřeními dětí", Sborník rozšířených abstraktů XXVI. Dny radiační ochrany Luhačovice. 2004;-(-):266-269 (sborník - příspěvek)
 • V. Hušák, J. Ptáček, K. Kleinbauer, M. Mysliveček, "Radiační zátěž a radiační ochrana pacienta v diagnostické nukleární medicíně", Abstrakta XLI. Dny nukleární medicíny. 2004;-(-):101, Příručka pro pracoviště za podpory SÚJB, 42 stran
 • Kolektiv autorů: RNDr. Libor Judas, Ph.D., Ing. Leoš Novák, Doc. Ing. Josef Novotný, CSc., Ing. Antonín Sedláček, Ing. Viktorie Štísová, Prof. Ing. Václav Hušák, CSc., Ing. Jaroslav Ptáček, "Národní program kvality zdravotní péče - projekty podpory kvality zdravotní péče: Standardizace postupů pro stanovení dávek pacientů při lékařském ozáření", Věstník Ministerstva zdravotnictví, 2005
 • V. Hušák, J. Ptáček, "Přehled a hodnocení profesionální radiační zátěže a ochranných opatření v nukleární medicíně v České republice v roce 2003", Zpráva pro SÚJB Praha, Olomouc 2005
 • V. Hušák, J. Ptáček, M. Mysliveček., "Radiační ochrana pracovníků a obyvatelstva při léčbě radiofarmaky značenými otevřeným zářičem ytriem-90", Česká radiologie, ročník 59, srpen/2005, s. 229 - 235 
 • V. Hušák, J. Ptáček, M. Mysliveček, P. Koranda, „Radiační zátěž pacienta při 18F-FDG PET/CT vyšetřeních - přehled a závěry na základě literárních údajů do konce roku 2005", Česká radiologie, ročník 60, srpen/2006, s. 239 - 244
 • V. Hušák, J. Ptáček, K. Petrová, Z. Pašková, M. Mysliveček, "Radiation exposure of Nuclear Medicine workers in the Czech Republic in 2003 and its relation to various factors - Results of Questionnaire Survey I", Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Athens, GREECE, 30 September - 4 October 2006 (poster)
 • J. Ptáček, V. Hušák, K. Petrová, Z. Pašková, I. Přidal, "Methods of radiation protection of workers used at departments of nuclear medicine in the Czech Republic - results of questionnaire survey II", Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Athens, GREECE, 30 September - 4 October 2006 (poster)
 • J. Ptáček, V. Hušák, M. Kamínek, „Fyzikální a technické základy kvantitativního radionuklidového zobrazování myokardu", Kardiol. prax 2006; 4 (4): 215 - 219, (SK)
 • V. Hušák, J. Ptáček, J. Drymlová, Z. Pašková, „Radiační zátěž rukou pracovníků v nukleární medicíně připravujících radiofarmaka se zářiči gama včetně pozitronového zářiče 18F", Ces Radiol 2007;61(1): 80 -84
 • J. Ptáček, „Multislice CT I.", Praktická radiologie, 1/2007, str.: 8 - 14
 • J. Ptáček, „Multislice CT II.", Praktická radiologie, 2/2007, str.: 6 - 11
 • V. Hušák, I. Přidal, J. Ptáček, „Veličiny a jednotky v radiační ochraně", Praktická radiologie, 2/2007, str. 26 - 28
 • V. Hušák, J. Ptáček, J. Drymlová, M. Fülöp, M. Mysliveček, „Některé aspekty radiační ochrny pacientů vyšetřovaných pozitronovými radiofarmaky", Česká a slovenská farmacie, 56 (červen), rozšířený abstrakt
 • Novotny J Jr, Nechvil K, Ptacek J, Novotny J, Liscak R., „Comparison of Different Techniques for Stereotactic Positron Emission Tomography Imaging", Stereotact Funct Neurosurg. 2007 Sep 18;86(1):30-36
 • V. Hušák, J. Ptáček, Biologické účinky ionizujícího záření a radiační ochrana, Nukleární medicína. 2007:23-30, P3K, U smaltovny 28, Praha 7 - Holešovice, 2007 (kapitola v knize - skripta)
 • V. Hušák, J. Ptáček, Detekce záření a planární scintigrafie, Nukleární medicína. 2007:36-42, P3K, U smaltovny 28, Praha 7 - Holešovice, 2007 (kapitola v knize - skripta)
 • M. Mysliveček, J. Bačovský, E. Buriánková, P. Koranda, R. Formánek, M. Kamínek, V. Ščudla, J. Ptáček, Value of 18F-FDG PET/CT in patients with newly diagnosed multiple myeloma: comparison with whole body X-ray in the assessment of bone involvement, Eur. J Nucl. Med. Mol. Imag 2007;34(S2):S236
 • Fiala, P., Ptáček, J., Koranda, P. & Přidal, I. (2008). Kontrola kvality scintilační kamery SPECT zkušenosti na NM ve FN Olomouc. Praktická radiologie, 13(1), 11-17.
 • Ptáček, J. & Hušák, V. (2008). Radiofarmaka v nukleární medicíně - radiační zátěž a ochrana pacienta. In Nukleární medicína - průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína (pp. 112-118). Praha: Galén.
 • Hušák, V., Ptáček, J., Fülöp, M. & Heřman, M. (2008). Can be expected an impact of ICRP 103 Recommendations on indication and optimization of examination precedures on SPECT/CT and PET/CT equipment?. In XXX. Dni radiačnej ochrany Liptovský Ján, Nízké Tatry (pp. 243-244). Liptovský Ján, Slovensko: Society of Nuclear Medicine and Radiation Protection Hygiene fo Slovak Medical Association.
 • Hušák, V. & Ptáček, J. (2008). Informace o novém výukovém programu "Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana". Praktická radiologie, 12(3), 9.
 • Hušák, V. Ptáček, J. Drymlová, J. Mysliveček, M. Koranda, P. & Fülöp, M. (2008). Pozitronové radiofarmakum 18F-FLUORID pro scintigrafii kostí: aplikace, metodika vyšetření PET/CT, dozimetrie, klinický přínos - přehled literatury. Česká a slovenská farmacie, 57(3), 143-144.
 • Fülöp, M., Baček, D., Povinec, P., Cesnaková, Z., Hušák, V., Ptáček, J. et al. (2008). Mapping hand dose by phantom measurements. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 35(2), 384.
 • Hušák V., Ptáček J., Přidal I., Heřman M., Radiační ochrana pro radiologické asistenty (skripta), Vydavatelství UP, Olomouc, 2009
 • Votrubová J. et al., Klinické PET a PET/CT, (spoluautor kapitoly v knize), Galén, 2009
 • Hušák V., Ptáček J., Termín radiačního rizika v otázkách a odpovědích, Praktická radiologie, 15(4), 8-10, 2010
 • Hušák V., Ptáček J., Fülöp M., Radiační riziko - současný stav a možnosti informování zdravotnických pracovníků a pacientů., Bezpečnost jaderné energie, 18(3/4), 101-103, 2010
 • Koranda P, Drymlova J, Maly T, Kantor L, Ptacek J, Myslivecek M. Tc-99m exametazime (HMPAO)-labeled leukocyte scintigraphy in premature infants: detection and localization of necrotic enterocolitis and osteomyelitis. Clin Nucl Med. 2011;36(6):e35-6.
 • Ptáček J, Koranda P, Metelková I, Radiační zátěž oční čočky z CT části PET/CT vyšetření a možnosti jejího snížení, NuklMed 2012;4:63-67
 • Ptáček J, Koranda P, A 10-year retrospective study of radiation exposure of the staff at nuclear medicine department, Intenational Conference on Radiation Protection: Setting the Scene for the Next Decade, 3. – 7.12.2012, Bonn, Germany (article)
 • Ptáček J, Henzlová L, Koranda P, Bone SPECT image reconstruction using deconvolution and wavelet transformation: Development, performance assessment and comparison in phantom and patient study with standard OSEM and resolution recovery algorithm. Physica Medica 2014; 30(7):858-864. ISSN 1120-1797. DOI: 10.1016/j.ejmp.2014.06.002
 • Ptáček J, Henzlová L, Koranda P, Rekonstrukce SPECT obrazu skeletu s použitím dekonvoluce a vlnkové transformace, NuklMed 2015;4:42-50
 • Karhan P, Ptáček J, Fiala P, Optimalizace rekonstrukčních parametrů pro SPECT a SPECT/CT, NuklMed 2015; 4(4):66-72
 • Karhan P, Ptáček J, Fiala P, Henzlová L, Analysis of planar scintigraphic images using the Li-Ma technique, Physica Medica 2016; 30(2):403-7. ISSNDOI:10.1016/j.ejmp.2016.02.003
 • Rehak Z, Vasina J, Ptacek J, Kazda T, Fojtik Z, Nemec P, PET/CT in giant cell arteritis: High 18F-FDG uptake in the temporal, occipital and vertebral arteries, Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2016;35(6):398–401
 • Ptacek J, Karhan P, Fiala P, Optimal reconstruction matrix and PET image filtration for point-spread function and time-of-flight reconstruction – A phantom study, Phys. Med (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmp.2017.06.002
 • Procházka V, Henzlová L, Ptáček J, Papajík T, Interim FDG PET/CT in primary mediastinal diffuse large B-cell lymphoma: really almost useless procedure?, Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2018 Feb 3. doi: 10.1007/s00259-018-3946-y

 

Kde nás najdete - Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany