Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Historie

Historie samostatného LFRO je poměrně krátká. Kořeny účasti fyziků při léčbě a diagnostice zářením však sahají až k počátkům 60. let, kdy nastoupili první fyzikové na Kliniku nukleární medicíny FNOL a LFUP. O dvacet let později, v souvislosti s vybudováním areálu ozařoven na Onkologické klinice, byl vytvořen zárodek účasti fyziků v radioterapii. V roce 1998 bylo obsazeno také místo fyzika v oblasti radiodiagnostiky.

V současné době se pracovníci LFRO nějakým způsobem podílejí na téměř veškeré léčbě a diagnostice pomocí ionizujícího záření ve FNOL klasickým rentgenovým přístrojem počínaje a pozitronovou emisní tomografií a obrazem naváděnou radioterapií pomocí lineárních urychlovačů konče.

Kde nás najdete - Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany