Klinická hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků

Fakultní nemocnice Olomouc je oprávněna dle platného Statutu FNOL a Zřizovací listiny FNOL podílet se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a jakost.

Tato klinická hodnocení jsou realizována v souladu s platnými právními předpisy České republiky, platnými národními a mezinárodními doporučeními pro klinická hodnocení a plně v souladu s etickými principy.

Návrhy smluv jsou projednávány a schvalovány na komisi OVaV v měsíčních intervalech. 

Členové komise OVaV:

 • předseda komise: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., přednosta Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc
 • místopředseda: MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., zástupce přednosty pro léčebnou péči I. chirurgické kliniky FN Olomouc

Ostatní členové:

 • MUDr. JUDr. Dušan Klos – zástupce chirurgických oborů
 • prof. MUDr. Tomáš Papajík, Ph.D. – zástupce za Lékařskou fakultu Univerzity Palackého Olomouc
 • prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D. – zástupce za Lékařskou fakultu Univerzity Palackého Olomouc
 • prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. FESC – I. interní klinika - kardiologická FN Olomouc
 • MUDr. Hana Študentová, Ph.D. – zástupce přednosty pro léčebnou péči onkologické kliniky FN Olomouc
 • Mgr. Sabina Procházková – právník
 • Mgr. Martin Kolář – právník
 • Mgr. Jan Orolin, Ph.D. – farmaceut - vedoucí oddělení klinických studií
 • Mgr. Renata Lamačová – vedoucí koordinátor
 • Ing. Jana Bosáková – zástupce ekonomického úseku 
 • Gabriela Tichá – administrátor klinických hodnocení

ID Fakultní nemocnice Olomouc v systému SPOR – OMS: ORG-100032988