Referát vědy a výzkumu

Referát vědy a výzkumu je součástí Oddělení vědy a výzkumu FNOL. Referát je zodpovědný za kompletní management vědy a výzkumu ve FNOL, která je organizací se statutem vědecko-výzkumné instituce. Referát vědy a výzkumu registruje a eviduje všechny výsledky vědecko-výzkumné činnosti (publikace, patenty, nově uznané certifikované metodiky apod.), ve kterých je domicilem kteréhokoliv z autorů FNOL.

Referát VaV zajišťuje ve spolupráci s knihovnou UP kompletní bibliografický a scientometrický servis pro všechny zaměstnance FNOL. Referát zajišťuje pravidelný výběr výsledků vědecko-výzkumné činnosti na základě jejich kvality a vložení těchto výsledků do databáze RVO a RIV. Ve spolupráci s partnerskými institucemi, především LF UP, zajišťuje rozdělení podílu na výsledcích vědy a výzkumu.

Referát VaV také kompletně zajišťuje agendu Institucionální podpory (IP), včetně organizace každoroční vnitřní grantové soutěže a kompilace každoroční průběžné zprávy o využití prostředků IP.

Ve spolupráci s Odborem projektové podpory FNOL (OPP) referát VaV upozorňuje na vypsání grantových soutěží všech kategorií a poskytovatelů (AZV, TAČR, Erasmus Plus, EU apod.) a poskytuje žadatelům všechnu dostupnou podporu při tvorbě aplikací.

Ve spolupráci s OPP Referát poskytuje veškerou logistickou podporu jakékoliv výzkumné činnosti, která probíhá v zařízeních FNOL.

Referát vědy a výzkumu zajišťuje činnosti Komise pro oponentní řízení grantových projektů vědy a výzkumu FNOL a Komise vědy a výzkumu pro vnitřní granty FNOL.

Historie Oddělení vědy a výzkumu a Knihovny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je neodmyslitelně spjata s osobností Mgr. Jarmily POTOMKOVÉ, Ph.D.. Její práci ocenil rektor UP Stříbrnou medailí Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého. Více informací ZDE.

Aktuální personální složení referátu vědy a výzkumu:

Mgr. Aneta Mlýnská vedoucí referátu vědy a výzkumu 588 445 996 Aneta.Mlynska@fnol.cz
Mgr. Bc. Lenka Šindelková odborná referentka 588 445 256 Lenka.Sindelkova@fnol.cz 

Přehled výzkumných grantů