I. interní klinika - kardiologická

I. interní klinika - kardiologická

Poradny a ambulance

I. interní klinika - kardiologická FNOL je součástí olomouckého kardiocentra, specializovaná na diagnostiku a léčbu onemocnění srdce.

Ambulance I. interní kliniky - kardiologické (přízemí budovy D1 a D2 FN Olomouc) zajišťuje specializovanou a superspecializovanou péči o nemocné s chorobami srdce, poskytuje kardiologická konzilia pro ambulantní pacienty, kardiologická konzilia pro celou Fakultní nemocnici, předoperační interní vyšetření pro přidělené kliniky.

Ambulantní sektor, kromě obecně kardiologické ambulance, specializovaných ambulancí a poraden (pro trvalou kardiostimulaci, pro implantabilní defibrilátory, pro poruchy srdečního rytmu, pro srdeční vady, pro PTCA, pro hypertenzi, pro srdeční selhání, pro synkopy, preventivní kardiologii), provádí neivazivní vyšetřovací metody (ultrazvuková vyšetření srdce, tepen a žilního systému, provádí monitorování krevního tlaku a srdečního rytmu, vyšetření na sklopné rovině, zátěžové testy, vyšetření pozdních potenciálů a variability srdeční frekvence, telemonitoring).

Provoz všeobecné ambulance je v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hod. Objednání k vyšetření do specializovaných ambulancí je možné telefonicky na 58844 3213.

Pacienti přicházející plánovaně k laboratorním odběrů se dostaví na lačno, s vynecháním kouření, kávy.

Všeobecná kardiologická ambulance slouží k primárnímu vyšetření nových pacientů a rozhodnutí o případném přijetí k hospitalizaci, k provádění konziliárních vyšetření a řešení obecných kardiologických problémů, jako například příprava pacienta k ambulantní elektrické kardioverzi fibrilace síní a koordinaci jejího provedení. U pacientů převzatých do další péče, případně přijímaných k hospitalizaci, vyřizuje všeobecná ambulance, ve spolupráci se sekretariátem ambulance, administrativní náležitosti, jako je například vystavení ambulantní karty, souhlas pacienta s převzetím do péče, souhlas s plánovaným výkonem, souhlas s hospitalizací, vystavení chorobopisu a další nezbytné formality. Pacienti jsou přijímáni k hospitalizaci bud plánovaně k léčebnému, nebo diagnostickému pobytu dle rozpisu v „Knize objednání k hospitalizaci", nebo jsou přijímáni akutně, neplánovaně při náhlém zhoršení zdravotního v důsledku stavu onemocnění srdce (akutní srdeční příhody, závažné poruchy srdečního rytmu, akutní srdeční selhání).

Ambulance pro trvalou kardiostimulaci a implantabilní defibrilátory: MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D., kardiostim@fnol.cz, tel. 58844 3213
Provádí kontroly a kardiostimulační konzilia hospitalizovaných pacientů s implantovanými kardiostimulátory a defibrilátory (přístroje firem Biotronik, Guidant, Medtronic, St. Jude Medical, Vitatron, Sorin Group)..

Arytmologická ambulance: doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., elfy@fnol.cz, tel. 58844 3212, MUDr. Marian Fedorco, arytmoamb@fnol.cz, tel. 58844 3213
Provádí konziliární činnost a dispenzarizaci nemocných s poruchami srdečního rytmu. Indikuje nemocné k invazivním elektrofyziologickým vyšetřením srdce, jakož i k invazivním způsobům léčby srdečních arytmií.

Ambulance pro srdeční vady: MUDr. Jiří Ostřanský, tel. 58844 3213
Zabývá se diagnostikou a dispenzarizací vrozených a získaných srdečních vad. Určuje načasování kardiochirurgického řešení a koordinuje případná předoperační vyšetření. před náhradou nemocné chlopně. Indikuje pacienty ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní, nebo ke katetrizační náhradě aortální chlopně.

Ambulance pro hypertenzi: doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., tel. 58844 3213
Dispenzarizuje nemocné s vysokým krevním tlakem (hypertenzí). Koordinuje vyšetření zaměřená na odhalení sekundárních forem hypertenze. Poskytuje konziliární činnost pro nemocné s komplikovaným průběhem hypertenze.

Ambulance pro PTCA: kardioangiolinka@fnol.cz, tel. 58844 3217
Dispenzarizuje pacienty s ischemickou chorobou srdeční po katetrizační intervenci na věnčitých tepnách. Provádí kontroly pacientů po infarktu myokardu, indikuje pacienty ke koronarografickému vyšetření.

Ambulance pro srdeční selhání: MUDr. Marie Lazárová, srdecniselhani@fnol.cz, tel. 58844 3712
Ambulance dispenzarizuje nemocné se závažnými formami srdečního selhání, indikuje nemocné k resynchronizační kardiostimulační léčbě, vybírá potenciální kandidáty k odeslání do transplantačního programu.

Ambulance preventivní kardiologie: prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, opk2@fnol.cz, tel. 58844 2481
Zaměřuje se na primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí, rehabilitaci pacientů po infarktu myokardu. Spolupracuje s Klubem kardiaků.

Angiologická ambulance: doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D., angi@fnol.cz, tel. 58844 3213
Ambulance zaměřena na diagnostiku a léčbu onemocnění periferního cévního systému.

Ultrazvuková - echokardiografická laboratoř: MUDr. Eva Kociánová, echo@fnol.cz, tel. 58844 3215
Provádí ultrazuková vyšetření srdce transthorakální i jícnovou sondou pro ambulantní i hospitalizované pacienty. Provádí ultrazvuková vyšetření tepenného a žilního systému hospitalizovaných pacientů.
Echokardiogragfická vyšetření využívají všechny standardní způsoby zobrazení i dopplerovské techniky. V indikovaných případech laboratoř provádí zátěžovou echokardiografii, echokardiografii s využitím kontrastu, hyperventilační echokardiografii, tkáňovou dopplerometrii, trojrozměrnou echokardiografii.

Laboratoř neinvaziní kardiologie: MUDr. Jan Galuszka, Ph.D., neinvaz@fnol.cz, tel. 58844 3219
Provádí zátěžové testy - ergometrii a spiroergometrii. Provádí ambulantní 24- hodinové monitorování krevního tlaku, ambulantní holterovské monitorování ekg, vyšetření pozdních potenciálů, vyšetření na sklopném stole (head up tilt test), vyšetření variability srdeční frekvence.

Kardiologická ambulance

Nepřetržitý provoz - NONSTOP

Lékaři:

MUDr. Sovová I.

MUDr. Lazárová M.

MUDr. Kaletová M.

 

Poradna pro ischemickou chorobu srdeční (ICHS) 
a pacienty po angioplastice (PTCA)

Po

9:00 - 12:00

-

St

9:00 - 12:00

-

Čt

-

13:00 - 15:00

8:00 - 12:00

 

Lékaři:

Sestry:

MUDr. Štípal R.

MUDr. Škvařilová M.

MUDr. Richter D.

Kalová D.

Rakovská H.

         

 

Antiarytmická poradna

Po

8:00 - 12:00

-

Út

8:00 - 12:00

12:30 - 15:00

Čt

8:00 - 12:00

-

8:00 - 13:00

-

Lékaři:

Sestry:

MUDr. Skála T.

MUDr. Břečka D.

MUDr. Moravec O.

Doc. Heinc P.

Machačová M.

Žáková J.

Crháková A.

         

 

Kardiostimulační poradna (orientační objednací časy)

Po

-

13:00 - 15:00

Út

9:00 - 12:00

13:00 - 15:00

St

9:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Čt

9:00 - 12:00

13:00 - 15:00

9:00 - 12:00

-

Lékaři:

Sestry:

MUDr. Doupal V.

MUDr. Sovová I.

MUDr. Fedorco M.

MUDr. Marek D.

MUDr. Minařík T.

MUDr. Břečka D.

Machačová M.

Žáková J.

Crháková A.

         

 

Poradna pro srdeční vady

Út

9:00 - 12:00 - získané

-

Čt

8:00 - 13:00 - vrozené

-

Lékaři:

Sestry:

MUDr. Ostřanský J.

MUDr. Vindiš D.

Kalová D.

         

 

Poradna pro hypertenzi

Po

9:00 - 11:30

12:30 - 15:00

Út

-

13:00 - 15:00

St

-

13:00 - 15:00

Čt

9:00 - 11:30

-

Lékaři:

Sestry:

MUDr. Václavík J.

MUDr. Kociánová E.

Benušová I.

Doupalová P.

         

 

Ambulance preventivní kardiologie

Út

9:00 - 11:30

13:00 - 15:00

Čt

7:30 - 11:30

12:30 - 15:00

-

12:30 - 15:00

Lékaři:

Sestry:

Doc. Sovová E.

MUDr. Kaletová M.

Benušová I.

Doupalová P.

         

 

Kardiologická poradna (orientační objednací časy)

St

8:00 - 12:00

-

Lékaři:

Sestry:

Doc. Sovová E.

 

Továrková I.

         

 

Všeobecná interní poradna (orientační objednací časy)

Po

9:00 - 12:00

-

Út

9:00 - 12:00

-

St

9:00 - 12:00

-

Čt

9:00 - 12:00

-

9:00 - 12:00

-

Lékaři:

Sestry:

MUDr. Hrčková Y.

 

Továrková I.

         

 

Poradna pro srdeční selhání

Po

8:00 - 12:00

-

Út

8:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Čt

8:00 - 12:00

13:00 - 15:00

8:00 - 12:00

-

Lékaři:

Sestry:

MUDr. Lazárová M.

 

Továrková I.

Rakovská H.

         

 

Cévní ambulance

Po

8:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Út

8:00 - 12:00

-

St

8:00 - 12:00

-

Čt

-

13:00 - 15:00

-

13:00 - 15:00

Lékaři:

Sestry:

MUDr. Kaletová M.

MUDr. Indráková J.

Doc. Musil D.

Ošťádalová I.

         

 

Poradna pro plicní hypertenzi

Út

8:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Čt

8:00 - 12:00

-

Lékaři:

Sestry:

MUDr. Hutyra M.

MUDr. Kociánová E.

MUDr. Vindiš D.

 

         

Arytmologická ambulance: Doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., elfy@fnol.cz, MUDr. Marian Fedorco, arytmoamb@fnol.cz, MUDr. Tomáš Skála, tomasskala@gmail.com

Provádí konziliární činnost a dispenzarizaci nemocných s poruchami srdečního rytmu. Indikuje nemocné k invazivním elektrofyziologickým vyšetřením srdce, jakož i k invazivním způsobům léčby srdečních arytmií.

Telefonní kontakt: 58844 3213

Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze

Centrum pro hypertenzi poskytuje ambulantní i lůžkovou péči pro pacienty se špatně korigovatelnou arteriální hypertenzí. Provádí komplexní vyšetření sekundárních příčin hypertenze a také léčbu jednotlivých forem sekundární hypertenze včetně intervenčních nebo operačních zákroků. V centru jsou dlouhodobě sledováni pacienti s obtížně farmakologicky léčitelnou hypertenzí a sekundárními formami hypertenze. Centrum pro hypertenzi se podílí na klinickém výzkumu hypertenze a funguje také jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře. 

V roce 2011 byla centru udělena certifikace „Hypertension Excellence Centre“ Evropské společnosti pro hypertenzi. Tato centra poskytují nejvyšší stupeň péče o pacienty s arteriální hypertenzí. Disponují multidisciplinárním týmem, který provádí komplexní diagnostiku příčin hypertenze, provádějí cévní i chirurgické intervence, podílejí se na dalším vzdělávání lékařů a také na klinickém výzkumu.

K vyšetření v Centru pro hypertenzi jsou objednáváni zejména pacienti, u kterých se nedaří dosáhnout normálních hodnot krevního tlaku pod 140/90 mmHg přes pravidelné užívání minimálně 3 nebo více antihypertenzních léků. K vyšetření je tyto pacienty možné objednat na telefoním čísle 588442682 nebo e-mailem na adrese hypertenze@centrum.cz.

Ostatní pacienti s lehčími formami hypertenze jsou vzhledem k omezené kapacitě centra vyšetřováni pouze po telefonické domluvě s lékaři Centra pro hypertenzi.

Tato ambulance se zabývá komplexní diagnostikou a sledováním pacientů se získanými chlopenními vadami, kardiomyopatiemi a pacientů po srdeční transplantaci. K tomu využívá potřebné spektrum jak neivazivních, tak invazivních vyšetřovacích metod. Lékaři této ambulance úzce spolupracují s kolegy z Kardiochirurgické kliniky při indikaci k operačnímu řešení chlopenní vady. Nově se na naší klince také provádí moderní metoda léčby aortální stenozy - perkutánní implantace aortální chlopně - tzv. TAVI. Ambulance funguje také jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře. Do této ambulance se můžete objednat na telefonním čísle 58844 3213.

V této ambulanci se provádí sledování a kontrola pacientů s implantabilním přístrojem - tzn. kardiostimulátorem, implantabilním kardiovertrem-defibrilátorem, vč. biventrikulárních.

Ambulance má těsnou vazbu na arytmologický implantační sál. Lékaři kardiostimulační ambulance je indikována výměna přístroje při vyčerpání zdroje původního přístroje, v případě potřeby upgrade stimulačního sytému, dále zajišťují pro celou nemocnici kardiostimulační konsiliární činnost a konzultační činnost pro lékaře z jiných nemocnic. Do této ambulance se můžete objednat na telefonním čísle 58844 3213.

Centrum pro srdeční selhání poskytuje ambulantní a lůžkovou péči pro pacienty s chronickým srdečním selháním. 

Specializovaná ambulance se zabývá diagnostikou a sledováním pacientů se srdečním selháním. Nabízí došetření příčin srdečního selhání s možností komplexního řešení. Dosažení optimální individuální lékové terapie je naprosto zásadní podmínkou v terapii srdečního selhání.

Využíváme návaznost na intervenční kardiologické metody jako jsou koronární a nekoronární intervence, kardiostimulační terapii včetně biventrikulární stimulace (srdeční resynchronizační léčba), zajištění kardioverterem-defibrilátorem (ICD). Spolu s kardiochirurgickou klinikou nabízíme možnost řešení chlopenních vad a revaskularizaci myokardu.

Ambulance taktéž poskytuje konzultační služby pro spádové ošetřující lékaře a pracoviště.

Specializovaná lůžková část se zabývá léčbou akutně dekompenzovaných pacientů v režimu intenzivní péče. Erudovaný tým pečuje o pacienty, disponuje metodami jako jsou kontinuální monitorace, intenzivní hemodynamická podpora s možností využití hemodialýzy, ultrafiltrace. Dále v úzké spolupráci s národními transplantačními centry připravujeme pacienty k implantaci mechanické srdeční podpory nebo k provedení srdeční transplantace.

Pacienty s dlouhodobou mechanickou podporou srdeční rovněž ambulantně sledujeme za spolupráce s implantačními centry.

Další nedílnou součástí naší práce je edukace pacientů se srdečním selháním, včetně poskytnutí možnosti moderních metod dálkového sledování (telemonitoring) ve spolupráci s Národním telemedicínským centrem. Metody dálkového sledování pacientů se srdečním selháním aktuálně rozšiřujeme s cílem poskytování adekvátní péče vyššímu počtu pacientů s chronickým srdečním selháním a omezením fyzických kontrol v ambulanci.

Rovněž sledujeme pacienty po prodělaném zánětu srdečního svalu (myokarditidě), kterým nabízíme kompletní došetření včetně endomyokardiální biopsie (odběr vzorků srdeční svaloviny) a ve spolupráci s Radiologickou klinikou neinvazivní vyšetření pomocí magnetické rezonance srdce. Ambulance srdečního selhání také poskytuje komplexní péči nemocným se srdeční amyloidózou, která zahrnuje diagnostiku pomocí zobrazovacích metod (echokardiografie, ve spolupráci s Radiologickou klinikou magnetická rezonance srdce, ve spolupráci z Klinikou nukleární medicíny scintigrafie) a endomyokardiální biopsii. Díky tomuto komplexnímu došetření jsme schopni indikovat specifickou léčbu srdeční amyloidózy.

Telefonický kontakt do ambulance je 58844 3213 nebo 778 492 914
e-mail: srdecniselhani@fnol.cz

Tato ambulance se zabývá komplexní diagnostikou a péčí o nemocné s ischemickou chorobou srdeční. Zaměřuje na sledování pacientů po koronárních intervencích, indikace koronarografických vyšetření. Ambulance funguje také jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře. Do této ambulance se můžete objednat na telefoním čísle 58844 3213.

Poradna pro vrozené srdeční vady

Tato ambulance zajišťuje kardiologickou péči o dospělé pacienty s vrozenými srdečními vadami. Většinou navazuje na sledování dětských kardiologů. Má k dispozici spektrum neinvazivních i invazních vyšetřovacích metod pro kompletní došetření těchto pacientů a rozhodnutí o dalším postupu: z intervenčních výkonů provádíme katetrizační uzávěry defektů síňového septa, na zdejší kardiochirurgické klinice řeší některé nekomplexní vrozené vady. Při řešení komplexních vad úzce spolupracujeme s Centrem pro diagnostiku a léčbu vrozených srdečních vad dospělých nemocnice Na Homolce v Praze, při léčbě plicní hypertenze v rámci vrozených vad pak s ambulancí pro plicní hypertenzi při naší klinice.

Ambulance funguje také jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře.

Do této ambulance se můžete objednat na telefonním čísle 58844 3213.

Jako vrozená srdeční vada (VSV) se označuje strukturální anomálie srdce nebo velkých cév, přítomná při narození. Výskyt VSV činí asi 6 na 1000 živě narozených dětí. Tento počet je nutno navýšit o anomálie přítomné  při narození, ale projevující se a zjištěné až v dospělosti. Riziko dědičnosti je při postižení jednoho z rodičů 4-10%, jen málokdy vyšší.

Dospělí nemocní s vrozenou srdeční vadou představují velice různorodou populaci, zahrnující  pacienty neoperované buď pro malou významnost vady v dětském věku nebo již tehdy neoperovatelné, dále pacienty po částečném nebo definitivním operačním řešení vady v dětství anebo nemocné, u nichž vada dosud nebyla zjištěna.

Díky rozvoji kardiochirurgie i neoperačních (katetrizačních) metod se budeme s dospělými s VSV setkávat stále častěji s nutností řešit mnohé komplikace, vyplývající z operačního řešení či přirozeného vývoje onemocnění.

Prvotním úkolem je co nejvíce takových pacientů najít a pak sledovat a léčit ve specializovaných ambulancích a centrech.

Vrozené srdeční vady dělíme podle typu zkratu mezi pravou levou částí srdce  a přítomnosti cyanosy, tj. modravého zabarvení obličeje a končetin, které je způsobené míšením okysličené a neokysličené krve. Vady s pravo-levým zkratem a vady cyanotické jsou závažnější, některé neslučitelné se životem bez okamžitého operačního řešení.

Vrozené srdeční vady

bez zkratů

s levo-pravým zkratem

s pravo-levým zkratem

Zúžení chlopně plicnice

Defekt  přepážky síní

Fallotova tetralogie

Koarktace aorty

Defekt  přepážky komor

Transpozice velkých cév

Zúžení chlopně aorty

Otevřená Botallova dučej

Atrézie (chybění) trikuspidální chlopně

   

VSV s funkčně jedinou srdeční komorou

   

Hypoplastické levé srdce

Příklady nejčastějších vrozených srdečních vad

Defekty přepážek (sept)

Defekty sept se vyskytují na úrovni septa síní (defekt typu ostium primum), atrioventrikulárního septa (AVSD, defekt typu ostium secundum) a membranózní nebo svalové části komorového septa. Krev proudí přes zkrat ve směru tlakového spádu na úrovni zkratu.

Koarktace aorty

Oblouk aorty je zúžen, nejčastěji za odstupem levé podklíčkové tepny,  čímž se mění hodnota krevního tlaku na horních a dolních končetinách, resp. v pravé a levé horní končetině. Tento stav tlakově zatěžuje levé srdce a zároveň se rozvíjí stav, kdy horní polovina těla je prokrvena normálně, zatímco dolní trpí zohršeným prokrvením.

Fallotova tetralogie

Fallotova tetralogie je kombinací čtyř vad: zůžení výtokové části pravé komory, defektu komorového septa, aorty nasedající nad defekt a zbytněním stěny pravé komory. Pro zvýšený tlak v pravé komoře dochází k pravo-levému zkratu na úrovni defektu komorového septa, což se projevuje cyanózou. Fallotovou tetralogii charakterizují tzv. hypoxické záchvaty, kdy se v důsledku stresu ještě víc stahuje výtoková část pravé komory, snižuje se plicní průtok a zvýrazňuje se cyanóza.

Otevřená Botallova dučej

Botallova dučej je komunikace mezi aortou a plicnicí, která před narozením umožňuje protékání krve z vysokotlakého plicního řečiště do systémového. Po narození stoupá sycení krve kyslíkem v dučeji, což vede k jejímu se spontánnímu uzávěru. Pokud se tak nestane, v důsledku náhlého  poklesu tlaku v plicnici se zkrat otáčí a krev proudí z aorty zpátky do plicnice, se všemi důsledky pro plicní cirkulaci.

Při řešení vrozených srdečních vad je snaha o méně invazivní, tedy pro pacienta náročný, způsob léčby. Rozvíjí se intervenční, tedy neoperační, metody, umožňující někdy i definitivně vadu vyřešit. V případě kardiochirurgického postupu je snaha o co nejméně zatěžující, a tedy i méně rizikový přístup, např. robotické výkony.

Ambulance kardiovaskulární genomiky poskytuje ambulantní a lůžkovou péči pro pacienty s vrozeným onemocněním srdce a cév.

Ambulance poskytuje konzultace, vyšetření a léčebnou péči pro pacienty s vrozeným onemocněním srdce a cév, případně s podezřením na tato onemocnění.

Využíváme návaznost na neinvazivní a invazivní diagnostické a léčebné metody zajišťované v komplexním kardiovaskulárním centru a úzkou spolupráci v rámci odborných ambulancí a lůžkových oddělení.

Spolupracujeme s dalšími pracovišti Fakultní nemocnice (Ústav lékařské genetiky, Laboratoř Kardiogenomiky LEM) a využíváme jejich kompletního zázemí. Vyšetření dětí realizujeme ve spolupráci s dětskou klinikou.

V diagnostické a léčebné péči také spolupracujeme s dalšími pracovišti v ČR.

Provádíme komplexní vyšetření pacientů a screeningové vyšetření rodinných příslušníků v riziku onemocnění. Co nejpřesnější zhodnocení kardiovaskulárního nálezu a možného postižení dalších orgánů je podkladem pro genetické poradenství, v případě souhlasu pro molekulárně-genetické testování.  Vyhledávání rodinných příslušníků v riziku v řadě případů umožnuje zacílit individuálně preventivní opatření.

Ambulance také poskytuje konzultační služby pro spádové ošetřující lékaře.

Podílíme se na výuce mediků, na dalším vzdělávání lékařů a také na klinickém výzkumu (grantová podpora MZ, institucionální podpora UP).

K vyšetření je možné pacienty objednat e-mailem na adrese kardiogenom@fnol.cz nebo jana.petrkova@fnol.cz  nebo  na telefonním čísle 588 443 213.

Kde nás najdete - I. interní klinika - kardiologická