Hospitalizace

Před vlastním přijetím na lůžko do Fakultní nemocnice Olomouc se prosím dostavte na ambulanci příslušné kliniky nebo oddělení. V ambulanci budou provedeny administrativní úkony spojené s přijetím do nemocnice. Je třeba se dostavit v dobu, kterou vám určil váš ošetřující lékař.

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci od vašeho ošetřujícího lékaře
 • výsledky vašich vyšetření
 • v případě plánovaného operačního výkonu výsledky potřebných předoperačních vyšetření
 • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno již před hospitalizací)
 • toaletní a osobní potřeby
 • přezůvky
 • pyžamo nebo noční košili *
 • župan

(* Pyžamo nebo noční košili vám v nemocnici rádi zapůjčíme, pokud ale chcete mít v průběhu hospitalizace ve FNOL vlastní prádlo, je to samozřejmě možné. Z hygienických důvodů si ale musíte zajistit jejich pravidelnou výměnu.)

UPOZORNĚNÍ - při hospitalizaci na Klinice nukleární medicíny nelze z důvodů radiačně hygienických používat vlastní osobní prádlo (pyžamo, ručníky, župan, kapesníky apod.). Při přijetí na lůžko obdržíte ústavní prádlo.

K plánovanému přijetí do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční obnosy, cennosti, event. zbraně apod. Pokud však u sebe budete mít cenné věci (šperky, větší finanční částky nebo důležité doklady), doporučujeme požádat o jejich uložení do ústavního trezoru FNOL. Podrobnější informace o možnosti uložení vašich cenných věcí do trezoru získáte u všeobecných sester přímo na lůžkovém oddělení. 

Při přijetí vás ošetřující lékař vyšetří a seznámí vás se všemi důležitými informacemi týkajícími se vašeho zdravotního stavu. Bude vás informovat o plánovaných vyšetřeních a možnostech léčby, ale také o případných komplikacích. V průběhu hospitalizace vás lékař bude průběžně informovat o vašem zdravotním stavu a o dalším postupu léčby. Nebojte se zeptat na vše, co vám není jasné a čeho se obáváte. Ošetřující lékař vám rád vysvětlí vše, čemu nerozumíte.

Pro správný průběh léčby je také velmi důležité lékaře informovat o všech vašich potížích, o tom, co vás trápí. Snažte se předat zdravotníkům všechny nutné informace, protože tím usnadníte a urychlíte vaši léčbu.

S přijetím na nemocniční lůžko souvisí také právní úkony, k nimž patří především váš podpis tzv. řízených dokumentů: Informovaného souhlasu pacienta (zákonného zástupce pacienta) s hospitalizacíInformovaného souhlasu pacienta (zákonného zástupce pacienta) s výkonem: operačním/diagnostickým/léčebným. Je to důležitý právní úkon, který chrání zdravotníky před obviněním z neoprávněné manipulace s pacientem. U dětí podepisují souhlas s hospitalizací jejich zákonní zástupci. U pacientů v bezvědomí nebo nesvéprávných pacientů se hospitalizace řeší podle platných právních norem. V případě souhlasu s výkonem se jedná o vyjádření vašeho souhlasu s tím, že dobrovolně podstoupíte určité vyšetření nebo zákrok. Máte však právo i přes tento váš podpis zákrok odmítnout a současně být informováni o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

Všichni zdravotničtí pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Znamená to, že nesmí bez vašeho souhlasu (mimo výjimek vyplývajících z právních norem) hovořit o vašem onemocnění, ani o žádných dalších skutečnostech, které se při výkonu své práce v nemocnici dozvěděli. Sami si rozhodnete, koho může váš ošetřující lékař informovat o vašem zdravotním stavu. Pokud si nepřejete, aby byl kdokoliv z vašich blízkých informován, budeme vaše přání respektovat. Toto rozhodnutí písemně potvrdíte v rámci Informovaného souhlasu pacienta s hospitalizací.

Po příchodu na lůžkové oddělení se vás ujme všeobecná sestra, která ve spolupráci s ošetřovatelkou a sanitárkou zajistí vaše uložení na lůžko. Jednotlivé součásti vašeho civilního oděvu budou zapsány a uloženy ve skříni na pokoji případně v ústavní šatně (podle vybavení jednotlivých pokojů). Pro uložení vašich osobních věcí budete mít na pokoji k dispozici noční stolek, event. skříň.

UPOZORNĚNÍ - nenechávejte na svých pokojích bez dozoru cenné věci.

Na některé kliniky nebo oddělení si můžete v průběhu hospitalizace nechat přinést rádio nebo přehrávač hudby. Při jejich užívání buďte prosím ohleduplní k ostatním pacientům a nerušte je příliš hlasitým zvukem.

Váš ošetřující lékař vám určí nejvhodnější dietu, která vám bude v rámci stravování ve FNOL podávána. Jestliže jste doma dodržovali speciální dietu (např. diabetickou, žlučníkovou, bezlepkovou apod.), je velmi důležité informovat o tom vašeho lékaře. Tato dieta vám pak bude připravována i v nemocnici. V případě, že nebudete mít předepsán žádný dietní režim, máte možnost si ve všední dny vybrat k obědu na následující den ze tří nabízených menu – více zde.

UPOZORNĚNÍ - naordinovanou léčebnou dietu prosím dodržujte. Je to součást vaší léčby.

Na všech klinikách a odděleních FNOL je zakázáno kouřit, požívat jakékoliv alkoholické nápoje nebo případně drogy.

Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou možné denně, přičemž doporučené návštěvní hodiny jsou:

Po - Pá 15:00 - 17:00 hod.
So, Ne a svátky 10:00 - 11:30 hod. a 15:00 - 17:00 hod.

V individuálních případech je možné s personálem konkrétního lůžkového oddělení dohodnout návštěvy také mimo tuto stanovenou dobu.

UPOZORNĚNÍ - v době chřipkových epidemií a jiných výjimečných situací mohou být veškeré návštěvy na základě rozhodnutí hygienika s ohledem na ochranu zdraví pacientů dočasně zrušeny.

Většina budov Fakultní nemocnice Olomouc je pokryta wifi signálem k připojení na internet. Některé služby jsou však omezeny – např. stahování hudby nebo filmů. Pro připojení k internetu přes wifi je třeba kliknutím na přihlašovací obrazovce (v mobilu i na počítači) odsouhlasit podmínky užívání internetu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc a služba se poté stane dostupnou.

Ve FNOL funguje Sociální oddělení, jež zajišťuje sociální poradenství a pomoc hospitalizovaným, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc druhé osoby. Oddělení nabízí: 

 • zajištění pomoci v domácím ošetřování zdravotní agenturou domácí péče nebo pečovatelskou službou
 • umístění na oddělení geriatrie nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné (LDN)
 • podání žádosti do domova důchodců a informace o dalších možnostech
 • pomoc osamělým matkám
 • sociální poradenství a pomoc handicapovaným a ohroženým dětem
 • poradenství při vyřizování invalidního důchodu a průkazek ZTP
 • konzultace v oblasti dalšího pracovního zařazení vzhledem ke změněnému zdravotnímu stavu
 • konzultace v oblasti poskytování příspěvků při dietním stravování

V areálu nemocnice je pacientům k dispozici hlavní lékárna a také další dvě výdejny léků a výdejna zdravotnických prostředků (hole, berle, ortézy, paruky a další pomůcky). 

Pacienti mohou v rámci procházek v areálu FNOL využít nabízených dalších služeb, které nejsou provozovány nemocnicí: 

 • pošta
 • květinářství
 • cukrárna
 • kavárna
 • bufet
 • prodej zdravé výživy
 • pekárna
 • oční optika

UPOZORNĚNÍ - při odchodu z kliniky nebo oddělení informujte prosím zdravotnický personál o tom, kam odcházíte. Po návratu zpět ohlaste svůj příchod. Neopouštějte prosím během hospitalizace nemocniční areál.

Ano, jsou. Podrobnosti o duchovní službě najdete na webových stránkách https://kaplani.fnol.cz/.

Při propuštění z nemocnice vám budou předány osobní věci (civilní oděv, uložené cennosti atd.). Dostanete také písemnou zprávu pro vašeho praktického lékaře a budete rovněž informováni o dalším doporučeném postupu léčby.

Pokud pro vás vaši blízcí přijedou do FNOL automobilem, je dobré si dopředu prostudovat pravidla, jimiž se řídí vjezd, pohyb a parkování vozidel v areálu nemocnice. Tato pravidla jsou podrobně popsána ve směrnici FNOL "Řízení dopravy".