Kardiochirurgická klinika

Kardiochirurgická klinika

Úspěchy

Olomoucká kardiochirurgická klinika od svého založení (2002) patří mezi klíčová zařízení pro spádovou oblast severní a střední Moravy. Za krátkou dobu působení se podařilo vybudovat centrum s evropskými parametry jak v rámci velkého počtu operovaných nemocných, tak v nízkém počtu pooperačních komplikací a nízké mortalitě. Již od svého vzniku se lékaři snaží zavádět nové operační postupy k dosažení maximálního efektu léčby u nemocných. Nové poznatky jsou získávány i v rámci účasti na mezinárodních konferencích. Jedná se o plně arteriální revaskularizace myokardu, revaskularizace z miniinvazivního přístupu (MIDCABG), miniinvazivní odběr žilních štěpů z dolních končetin (problematika hojení ran u diabetiků). V poslední době je zaváděna technika transplantace kostních štěpů a titanových dlah při problémech s hojením hrudní kosti.

V roce 2009 klinika získala statut kardiocentra dne směrnic EU.

Kde nás najdete - Kardiochirurgická klinika

Ambulance
Lůžková část | JIP
Lůžková část | standardní oddělení
Orientrační plán areálu FNOL