PICC tým

Vznik PICC týmu se datuje k 1. říjnu 2017 a jeho cílem je zajistit standardizaci a komplexní péči o střednědobé až dlouhodobé žilní vstupy u dospělých i dětských pacientů. Významně tak přispívá ke zkvalitnění ošetřovatelské péče, zvýšení bezpečí a komfortu pacientů a u těch dětských nezřídka umožňuje nahradit traumatizující hospitalizaci ambulantní léčbou.

PICC (periferně implantované kanyly končící v centrálním řečišti) a midline (periferně implantované kanyly končící ještě v periferní žíle) katetry jsou důležitým nástrojem moderní medicíny. Využití nacházejí při podávání léků, výživy či krve a krevních derivátů.

Jsou nezbytné u značné části hospitalizovaných pacientů, své místo však mají též u ambulantní formy léčby (typicky chemoterapie u onkologicky nemocných).

Úkolem PICC týmu tvořeného lékaři a středním zdravotnickým personálem je bezpečné zajištění pacientů s omezeným žilním přístupem a zkvalitnění ošetřovatelské péče včetně řešení komplikací spojených s PICC a midline katetry.

Odborný tým zajišťuje péči o pacienty od zavedení až po vytažení katetru u hospitalizovaných i ambulantních pacientů.

Nedílnou součástí práce PICC týmu je kromě samotného zavádění katetrů také konzultační činnost pro okolní zdravotní zařízení a v neposlední řadě rovněž vzdělávací aktivity.

Kontakt:

Mgr. Martina Douglas

vedoucí sestra PICC týmu
telefon: 588 445 129,
email: martina.douglas@fnol.cz

nebo

telefon: 588 445 305, 588 445 186
v pracovní dny Po-Pá od 7:00 do 15:30