Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Členění ústavu

Pracoviště se člení na úsek thanatologický, histologický, toxikologický a  administrativní.

Úsek thanatologický

 • provádění pitev a s tím související laboratorní vyšetření histologická a toxikologická
 • spolupráce při řešení a znaleckém posuzování případů
 • konzultace otázek medicínského práva
 • spolupráce a účast při jednání územních znaleckých komisí
 • spolupráce při vypracování posudků ústavu

Úsek histologický

 • zhotovování histologických bločků a preparátů tkání v návaznosti na thanatologický úsek ústavu

Úsek toxikologický

 • průkaz a stanovení alkoholu a jiných těkavých látek
 • identifikace a stanovení extraktivních látek přístrojovými metodami (zejm. plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, spektrofotometrie)
 • průkaz extraktivních látek chromatografií na tenké vrstvě
 • imunochemický záchyt drog a léčiv
 • konzultace lékaře toxikologem
 • zástupce v Národním monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti při úřadu vlády ČR

Veškerá vyšetření jsou prováděna v nepřetržitém provozu s možností režimu STATIM.

Přístrojové zajištění 

 • plynový chromatograf s hmotnostní detekcí (3 kusy, THERMO, BRUKER)
 • plynový chromatograf FID, TCD (3 kusy, PERKIN-ELMER, AGILENT)
 • kapalinový chromatograf DAD (1 kus, WATERS)
 • imunoanalyzátor (1 kus, INDIKO)
 • spektrofotometr (1 kus, UNICAM)
 • kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí HRMS TOF (1 kus, BRUKER)

Kde nás najdete - Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Orientrační plán areálu FNOL
Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Budova Zp - Dostavba Teoretických ústavů
Telefon 585 639 571