Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Personál a kontakty

Sekretariát FNOL
Jiřina Kubáčková 585 639 571
Renata Vajsarová 585 639 571
Sekretariát LF UP
Lenka Vilímcová 585 632 602
Lékaři
MUDr. Martin Dobiáš,  Ph.D. 585 632 603
MUDr. Adriana Gavronová 585 632 603
MUDr. Lukáš Hamerlik  585 632 673
MUDr. Petr Chromec 585 632 673
MUDr. Veronika Králíková 585 632 603
MUDr. Václav Svrchokryl 585 632 606
MUDr. Marek Vitovják  585 639 575
MUDr. Kateřina Vránová 585 632 671
Toxikologové
Mgr. Vladimír Halouzka,  Ph.D. 585 639 577
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D. 585 632 674
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. 585 639 576
RNDr.  Jana Spurná, Ph.D. 585 639 574
Laboratoře a pitevny
Laboratoř pro vyšetřování alkoholu 585 639 578
Laboratoř histologická 585 639 573
Laboratoř toxikologická+nepřetržitá služba laboratoří 585 632 611
Pitevny 585 632 614
Pitevní sanitáři+nepřetržitá služba sanitářů 585 632 609

Kde nás najdete - Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Orientrační plán areálu FNOL
Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Budova Zp - Dostavba Teoretických ústavů
Telefon 585 639 571