Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Příjem

Příjem biologického materiálu pro laboratorní vyšetření

Příjem biologického materiálu pro laboratorní vyšetření je v našem ústavu zajištěn v nepřetržitém režimu, tj. nejsou pro něj stanoveny vymezené hodiny.  

Název pracoviště

Laboratoř toxikologická

Bližší vymezení činností

Provádění klinických a forenzních toxikologických laboratorních vyšetření a jejich interpretace.

Umístění

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc (budova dostavby TÚ)

Kontaktní místo

3.NP - příjmové místo laboratoře

Telefon / e - mail

585 632 611

soudni@fnol.cz

Vedoucí laboratoře

RNDr. Jana Spurná, Ph.D.

jana.spurna@fnol.cz

Vedoucí laborantka

Bc. Marta Iliadisová

marta.iliadisova@fnol.cz

Příjem rutinního biologického materiálu

pondělí - pátek 7,00 - 15,30 hod.

Příjem statimového biologického materiálu

Klinické toxikologické vyšetření v režimu STATIM - nepřetržitě

 

Název pracoviště

Laboratoř pro vyšetření alkoholu

Bližší vymezení činností

Provádění klinických a forenzních vyšetření etanolu (alkoholu), kyseliny mravenčí,  ostatních těkavých látek v biologickém materiálu

Umístění

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc (budova dostavby TÚ)

Kontaktní místo

3.NP - příjmové místo laboratoře

Telefon / e - mail

585 639 578  nebo 585 632 611

soudni@fnol.cz

Vedoucí laboratoře

RNDr. Jana Spurná, Ph.D.

jana.spurna@fnol.cz

Vedoucí laborantka

Bc. Marta Iliadisová

marta.iliadisova@fnol.cz

Příjem rutinního biologického materiálu

pondělí - pátek 7,00 - 15,30 hod.

Příjem statimového biologického materiálu

Klinické toxikologické vyšetření v režimu STATIM - nepřetržitě

 

Příjem a výdej těl zemřelých 

Název pracoviště

Thanatologický provoz

Bližší vymezení činností

Příjem a výdej těl zemřelých

Umístění

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc (budova dostavby TÚ)

Kontaktní místo

1.PP, vstup pro pohřební služby

Telefon / e - mail

585 632 609

soudni@fnol.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Marek Vitovják

marek.vitovjak@fnol.cz

Příjem těl zemřelých

Záchranná služba

nepřetržitě

Příjem těl zemřelých

Pohřební služba

V pracovní dny od 13:00 do 23.59 a od 00:00 do 06:00 hod.

Dny pracovního volna, vč. svátků – nepřetržitě

Výdej těl zemřelých

Pohřební služba

V pracovní dny od 13:00 do 15:30 hod.

Po pracovní době a ve dnech pracovního volna je výdej těl zemřelých možný pouze po předchozí domluvě se sekretariátem ústavu během pracovní doby (tel. 585 639 571 od 07:00-15:00 hod.)

 

Kde nás najdete - Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Orientrační plán areálu FNOL
Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Budova Zp - Dostavba Teoretických ústavů
Telefon 585 639 571