Klinika chorob kožních a pohlavních

Klinika chorob kožních a pohlavních

Úvod

Klinika poskytuje komplexní léčebně preventivní péči v celém rozsahu dermatovenerologie, včetně dětské. Od roku 2005 na klinice funguje Centrum pro biologickou léčbu psoriázy, která se zaměřuje na nejmodernější systémovou terapii těžkých forem lupénky refrakterní na jiné léčebné postupy. V rámci Onkologického centra Olomouc se kožní klinika spolupodílí na komplexní péči o pacienty s kožními nádory - především karcinomy a maligním melanomem kůže.

ZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI

Diagnostické:

 • komplexní, cílené a kontrolní vyšetření dermatologem,
 • komplexní, cílené a kontrolní vyšetření dermatovenerologem,
 • komplexní, cílené a kontrolní vyšetření dětským dermatovenerologem,
 • provádění probatorních diagnostických excizí, excize kůže rotačním průbojníkem,
 • vyšetřování kožních lézí Woodovou lampou (plísňová onemocnění, nádorová onemocnění, porfyrie),
 • posouzení zdravotního stavu z hlediska profesionálního poškození, včetně vyšetřování periferního prokrvení horních i dolních končetin bez zátěže a po zátěži neinvazivní metodou, vyšetření termovizní kamerou (Raynaudův syndrom, Raynaudova choroba, obliterující AS a diabetická angiopatie DDK, vazoneurózy). Reflexní tepelná vasodilatace a vodní chladový pokus. Kontrolní vyšetření zejména u profesionálních vazoneuróz mají nezastupitelnou úlohu z posudkového hlediska,
 • vyšetření periferního prokrvení na akrech horních končetin pomocí kapilaroskopie (posuzování morfologických změn kapilár),
 • fyzikální kožní testy, testy kožní tolerance a resistence, tj. např. vyšetření reaktivity kůže na histamin, na chlad, teplo, vyšetření rezistence kůže na alkálie,
 • vyšetření kožními platénkovými epikutánními testy při odhalování kontaktních senzibilizátorů zejména v souvislosti s posuzováním kožních nemocí z povolání a při zařazování pracovníků do rizikových zaměstnání,
 • vyšetřování intradermálními testy k odhalování mikrobiálních alergenů, prick testy, skarifikační testy,
 • vyšetřování nativních preparátů optickým mikroskopem, barvených preparátů (např. k identifikaci Neisseria gonorrhoeae), vyšetření v zástinu k průkazu treponema pallidum, vyšetření cytologických preparátů (např. vyšetření citlivosti kůže na UV záření u fotodermatóz (fotoalergií a fototoxických projevů), určování prahového erytému před zahájením fototerapie, stanovení kožního fototypu a pigmentového indexu; provádění photopatch testů,
 • vyšetření digitálním dermatoskopem pro komplexní diagnostiku kožních pigmentových lézí včetně maligního melanomu.

Léčebné:

 • léčba všech stádií boreliózy, léčba venerických nemocných, která vyplývá ze zákona 86/1992 Sb. (povinnost léčby při hospitalizaci),
 • léčba bakteriálními perorálními vakcínami u pyodermií a mikrobiálního ekzému, léčba cytostatiky, retinoidy, imunosupresivy a imunomodulancii včetně biologické léčby u chronických závažných dermatóz,
 • fototerapie, celková i místní včetně PUVA terapie,
 • kryoterapie kryochirurgickým přístrojem (kryodestrukce keloidních jizev a benigních kožních nádorů včetně vulgárních veruk, povrchová kryalizace akné, rozacey, hyperpigmentací),
 • exstirpace benigních i maligních tumorů kůže menšího rozsahu (do 10 cm) včetně injekční okrskové anestezie,
 • biostimulační terapie nehojících se ulcerací a dekubitů laserem, léčba hypertrofických jizev po popáleninách, hlavně u dětí,
 • odstraňování benigních kožních afekcí elektrokauterem,
 • skleroterapie metličkových varixů,
 • léčba mízního otoku a stavů v rámci chronické žilní insuficience přístrojem lymfoven, manuální i přístrojová pressoterapie.

Kde nás najdete - Klinika chorob kožních a pohlavních

Orientrační plán areálu FNOL
Klinika chorob kožních a pohlavních

Budova P
Telefon 588 444 527