Klinika chorob kožních a pohlavních

Klinika chorob kožních a pohlavních

Pro pacienty

Pacienti jsou přijímáni k hospitalizaci po předchozím objednání v době od 8:00 do 10:00 hodin na všeobecné ambulanci, v akutních případech neprodleně. K hospitalizaci je potřeba přinést si přezůvky a toaletní potřeby, můžete používat vlastní prádlo (pyžamo, župan). Doporučujeme přinést si dostupnou zdravotnickou dokumentaci a výsledky vyšetření z jiných pracovišť, vztahující se ke kožnímu onemocnění.

Pacient by měl být vybaven seznamem léků, které užívá, spolu s jejich dávkováním. Po domluvě je možné přijetí rodiče s dítětem. Pacienti mají možnost objednat si nadstandardní pokoj. Pokoj je vybavený samostatným hygienickým zařízením, ledničkou, televizí, telefonním přístrojem a připojením k síti. Poplatek za tento pokoj činí za každý den hospitalizace 800 Kč.

Lůžkové oddělení 10 je umístěno ve 3. nadzemním podlaží budovy P Kliniky chorob kožních a pohlavních, má kapacitu 19 lůžek. Oddělení je smíšené, to znamená, že jsou zde hospitalizováni muži i ženy, má 9 pokojů. Pokoje jsou 1-3 lůžkové bez vlastního sociálního zařízení. Každý pokoj je vybaven televizorem. Pacientům jsou k dispozici na oddělení dvě koupelny, tři WC, z toho jedno bezbariérové. Ze závažných hygienicko-epidemiologických důvodů může být pacient umístěn na izolační pokoj se samostatnou koupelnou a WC. Součástí oddělení je ošetřovna a dvě vyšetřovny, které slouží k vyšetřovacím a léčebným zákrokům.

Po příchodu na oddělení, uložení na lůžko a seznámení s provozem následuje příjem pacienta ošetřovatelským personálem a lékařem. Přijímací pohovor probíhá na vyšetřovně, u nepohyblivých pacientů u lůžka na pokoji pacientů. Při přijetí ošetřující lékař provede vstupní vyšetření, jehož součástí jsou dotazy nejen na Vaše zdravotní potíže, ale i na Vaše dřívější nemoci, výskyt nemoci v rodině, na Vaše zaměstnání, sociální poměry atd.

Lékař Vám vysvětlí, jaká vyšetření budete absolvovat vzhledem ke svému kožnímu onemocnění a jakým způsobem se budete ošetřovat.

Zevní aplikace léčiv:

 • probíhá na ošetřovně 1x až 3x denně, a to dopoledne od 9:00 do 11:00 hod., odpoledne od 16:00 do 17:00 hod., pokud lékař nestanoví jinak
 • večerní zevní ošetření probíhá od 20:00 do 21:00 hod.

Speciální způsoby ošetření:

 • masážní forma aplikace,
 • okluzivní aplikace,
 • minutová aplikace při léčbě lupenky,
 • zevní komprese končetiny bandáží nebo elastickým obinadlem,
 • přístrojové lymfodrenáže,
 • ruční lymfodrenáže (jemné masážní techniky).

Nebojte se zeptat na vše, co je Vám nejasné a čeho se obáváte. Pokud to bude možné, lékař vysvětlí vše, čemu nerozumíte.

Každý den provádí ošetřující lékař ranní vizitu, při níž hodnotí Váš aktuální zdravotní stav a podle situace upravuje léčbu, případně ordinuje další vyšetření (např. odběry krve).

V pondělí probíhá vizita s vedoucím lékařem od 7:45 do 8:15 hod., ve středu a v pátek probíhá tzv. velká vizita v době od 7:15 do 8:00 hod. za přítomnosti přednosty kliniky (v jeho nepřítomnosti pak zástupce pro LP). V ostatních dnech probíhá vizita v rozmezí od 7:30 do 9:00 hod. Večerní vizita probíhá od 16:30 do 17:00 hod.

Stravování

 • Léčebnou dietu a způsob stravování určuje ošetřující lékař.
 • Pokud máte speciální požadavky týkající se stravy (např. vegetariánská dieta, bezmléčná dieta apod.), je možno požádat o návštěvu nutriční terapeutku. Návštěvu nutriční terapeutky si můžete vyžádat prostřednictvím staniční sestry.
 • Následující informace se týkají podávání stravy pacientům v souvislosti s přijetím do nemocnice či při propuštění.
 • Pravidla pro nárok pacienta na stravu v den přijetí: do 8:00 hod. má nárok na stravu počínaje obědem, do 9:00 hod. má nárok na stravu počínaje večeří.
 • Pacientům přijatým po termínu zadání elektronické objednávky, bude poskytnuta náhradní strava formou trvanlivých potravin přes Oddělení léčebné výživy. 

Kulturní vyžití na oddělení a služby v areálu FN Olomouc

 • K jídlu, odpočinku a ke společenskému kontaktu pacientů je vyhrazena jídelna.
 • Společná jídelna slouží v době návštěv i jako návštěvní místnost.
 • Je zde k dispozici televizor, knihy, společenské hry, WIFI připojení, varná konvice, lednička, kde si můžete uložit vlastní potraviny (nutno označit jmenovkou).
 • Televizor je možné sledovat tehdy, jestliže to nenaruší Váš léčebný režim. Při sledování televize buďte, prosím, ohleduplní k ostatním pacientům a nerušte je příliš hlasitým zvukem. Dálkové ovládání k televizi Vám zapůjčí na vyžádání sestra. 
 • Jsou zde i termosky se sladkým a hořkým čajem.
 • V přízemí budovy můžete využít nápojový automat.

Kde nás najdete - Klinika chorob kožních a pohlavních

Orientrační plán areálu FNOL
Klinika chorob kožních a pohlavních

Budova P
Telefon 588 444 527