Klinika chorob kožních a pohlavních

Klinika chorob kožních a pohlavních

Členění kliniky

Ambulantní část:

má k dispozici 8 vyšetřoven, kde jsou zastoupeny 4 všeobecné ambulance a další specializované poradny (provoz oddělen časově nebo místně). Dále je klinika vybavena místností pro světloléčbu, pro manuální a přístrojovou lymfodrenáž, pracovnou sestry pro výkony kosmetického charakteru (epilace, hluboké čištění apod.), laboratoří pro aplikaci epikutánních a jiných kožních testů, termovizním pracovištěm, místností pro aplikaci nízkovýkonového laserového záření. K dispozici je zákrokový (operační) sál. 

Specializované poradny:

 • poradna pro kožní choroby dětského věku
 • poradna pro kožní choroby z povolání
 • poradna alergologická
 • poradna pro pigmentové névy a kožní nádory
 • poradna pro kosmetologii a korektivní dermatologii
 • poradna pro sexuálně přenosné choroby (STD)
 • poradna psoriatická a pro fototerapii kožních chorob
 • poradna pro léčbu lymfedému
 • poradna pro léčbu chronických ran
 • dermatochirurgie - chirurgická léčba drobných kožních lézí (névů, prekanceróz, kožních tumorů) na operačním sále kliniky
 • poradna pro dispenzarizaci nádorů kůže
 • termovize a kapilaroskopie
 • digitální dermatoskopické vyšetření 

Lůžková část:

V současné době je kapacita kliniky 19 lůžek, tj. jedno lůžkové oddělení. Lůžková část se nachází ve druhém patře budovy P.

Kde nás najdete - Klinika chorob kožních a pohlavních

Orientrační plán areálu FNOL
Klinika chorob kožních a pohlavních

Budova P
Telefon 588 444 527