Klinika chorob kožních a pohlavních

Klinika chorob kožních a pohlavních

Personál a kontakty

přednosta kliniky: odb. as. MUDr. Martin Tichý,Ph.D.
tel.: 588 444 530, 4 501
e-mail: tichy.martin.jun@fnol.cz
zástupce přednosty pro léčebnou péči: prim.MUDr. Renata Kučerová,Ph.D.
tel.: 588 444 508, 4 528 
e-mail: renata.kucerova@fnol.cz
zástupce přednosty pro výuku: odb. as. MUDr. Martina Bienová, Ph.D. 
tel.: 588 444 507, 4 527 
e-mail: martina.bienova@fnol.cz
vedoucí lékař ambulance: MUDr. Viktor Palla
Tel.: 588 444 514, 4 527
e-mail: viktor.palla@fnol.cz 
vedoucí lékař oddělení K-10 MUDr. Jan Šternberský, Ph.D
e-mail: jan.sternbersky@fnol.cz
vrchní sestra: Bc. Elena Macháčková 
tel.: 588 444 500, 2 852 
e-mail: elena.machackova@fnol.cz
staniční sestra odd. K-10: Marie Vaníčková, DiS.
tel.: 588 444 518, 2 853
ostatní lékaři: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová,CSc. 
e-mail: dagmar.ditrichova@fnol.cz
MUDr. Zdeněk Drlík
e-mail: zdenek.drlik@fnol.cz
MUDr. Vojtěch Hanulík, Ph.D.
e-mail: vojtech.hanulik@fnol.cz
MUDr. Kieu My Chau
e-mail: KieuMy.Chau@fnol.cz 
MUDr. Andrea Jelínková
e-mail: andrea.jelinkova@fnol.cz 
MUDr. Iva Karlová
e-mail: iva.karlova@fnol.cz
MUDr. Renata Kopová
e-mail: renata.kopova@fnol.cz
MUDr.Kateřina Libigerová
e-mail: katerina.libigerova@fnol.cz
MUDr. Mirka Martincová
e-mail: mirka.martincova@fnol.cz 
MUDr. Lukáš Meričko
e-mail: lukas.mericko@fnol.cz
MUDr. Eva Műllerová
e-mail: eva.mullerova@fnol.cz
MUDr. Marie Niesnerová
e-mail: Marie.Niesnerova@fnol.cz
MUDr. Katarína Pechová
e-mail: katarina.pechova@fnol.cz
MUDr. Zora Poláčková
e-mail: zora.polackova@fnol.cz
MUDr. Jaroslav Urbánek 
e-mail: jaroslav.urbanek@fnol.cz
MUDr. Linda Vavříková 
e-mail: linda.vavrikova@fnol.cz
dokumentační pracovnice: Drahomíra Říhošková 
tel.: 588 445 400
e-mail: drahomira.rihoskova@fnol.cz

Kde nás najdete - Klinika chorob kožních a pohlavních