Klinika chorob kožních a pohlavních

Klinika chorob kožních a pohlavních

Historie

Klinika chorob kožních a pohlavních vznikla z původního Oddělení pro choroby kožní a pohlavní, které bylo v Zemské nemocnici v Olomouci založeno v listopadu 1908. Toto oddělení mělo v době největšího rozvoje až 132 lůžek. Po znovuobnovení Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1946 začalo budování nové kožní kliniky, která měla v letech 1946 - 1970 celkem 65 dermatologických lůžek a ještě 24 lůžek venerologického oddělení, které však bylo umístěno mimo areál FNOL.

Počátky klinického pracoviště jsou spojeny především se jménem prof. MUDr. Gustava Lejhance, DrSc. (1907-1973). Zaměření kliniky bylo dáno odborným profilem profesora Lejhance s důrazem na oblast fyziologie kůže a kožních chorob z povolání. Významným mezníkem v činnosti kliniky se stal rok 1956, kdy byla zřízena Laboratoř pro výzkum fyziologie kůže. V roce 1972 po odchodu prof. Lejhance do důchodu, se stal přednostou kliniky prof. MUDr. Vladimír Jorda, CSc. Po jeho předčasném úmrtí v roce 1988 byl jmenován přednostou prof. MUDr. Pavel Hybášek, DrSc. Od roku 1993 byl pověřen vedením kliniky doc. MUDr. Milan Buček, CSc. V letech 2005-2012 byla přednostkou kliniky doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc. V současné době je přednostou kliniky odb. as. MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

Kde nás najdete - Klinika chorob kožních a pohlavních

Orientrační plán areálu FNOL
Klinika chorob kožních a pohlavních

Budova P
Telefon 588 444 527