Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Členění kliniky

 • ambulantní oddělení - 11 pracovních míst se stomatologickými křesly
 • lůžkové oddělení - 13 lůžek, počet pokojů 7 (z toho jeden nadstandardní)
 • operační blok
 • rentgenové oddělení - dentální rentgenový přístroj, ortopantomograf, obličejové CT
 • zubní laboratoř
 • místnost pro sterilizaci, posluchárna, seminární místnost, knihovna, dvě místnosti s fantomy pro nácvik stomatologického a stomatochirurgického ošetření 

Ambulantní část

Ambulance se nachází  v 1. nadzemním podlaží budovy.

Provozní doba: pondělí - pátek 7:30 – 15:00 hodin (12:00 – 13:00 hodin omezený provoz) 
Do specializovaných poraden jsou pacienti objednáváni.

Specializované poradny:

 • Poradna pro úrazy obličeje a vývojové vady čelistních kostí:
  Úterý: 8:00 – 12:00 hod
  Lékaři:
  doc. MUDr. et  MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
  MDDr. David Král, Ph.D.
 • Poradna pro onemocnění čelistního kloubu
  Středa: 8:00 – 14:30 hod
  Lékaři:
  doc. MUDr. et  MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
  MUDr. Petr Heinz, Ph.D.
  MUDr. et MDDr. Michal Herman
  MDDr. Martin Bezděk
 • Poradna pro onkologická onemocnění ústní dutiny a obličeje
  Úterý : 8:00 – 12:00 hod
  Lékaři:
  doc. MUDr. et  MUDr. Richard Pink, Ph.D.
  MUDr. et MDDr. Michal Mozoĺa
 • Poradna pro dentální implantáty
  Středa: 8:00 – 12:00 hod 
  Lékaři: MDDr. Ján Staněk
 • Poradna pro ortognátní chirurgii 
  Pátek: 8:00 -12:00 hod
  Lékaři:
  MUDr. Eva Sedlatá Jurásková, Ph.D.
  MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.
  MDDr. Tomáš Broniš

Lůžková část

Lůžkové oddělení kliniky je umístěno ve 3. podlaží budovy. Kapacita lůžkové části kliniky je 13 lůžek v 7 pokojích včetně jednoho nadstandardního pokoje s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout a toaleta).

Operační sály

Operační sály se jsou umístěny ve 2. podlaží budovy. Operační sály jsou vybaveny jedním stomatologickým křeslem pro dentoalveolární chirurgické výkony v lokální anestesii. Pro chirurgické výkony v celkové anestesii jsou k dispozici dva operační sály. 

RTG pracoviště

Je umístěno ve 2. podlaží budovy. Vybavení pracoviště umožňuje zhotovování intraorálních rentgenogramů (RVG), ortopantonogramů (OPG) a CBCT. Přístroje jsou obsluhovány rentgenovými laboranty Radiologické kliniky FN Olomouc.

Kde nás najdete - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Orientrační plán areálu FNOL
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Budova R
Telefon 588 444 575