Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Členění kliniky

 • ambulantní oddělení - 13 pracovních míst se stomatologickými křesly
 • lůžkové oddělení - 13 lůžek, počet pokojů 7 (z toho jeden nadstandardní)
 • operační blok
 • rentgenové oddělení - dentální rentgenový přístroj, ortopantomograf, obličejové CT
 • stomatologická pohotovostní služba
 • zubní laboratoř
 • místnost pro sterilizaci, posluchárna, seminární místnost, knihovna, dvě místnosti s fantomy pro nácvik stomatologického a stomatochirurgického ošetření 

Ambulantní část

Ambulance kliniky je umístěna v 1. podlaží budovy.

Provozní doba: pondělí - pátek 7.30 - 15.00 hodin (12 - 13 hodin omezený provoz) 

Specializované poradny:

 • Poradna pro úrazy obličeje a vývojové vady čelistních kostí:

pondělí, 8.00 - 12.00 (prof. MUDr. Pazdera)

 • Poradna pro onemocnění čelistního kloubu

pondělí 8.00 - 12.00, čtvrtek 13.00 - 14.30 (doc. MUDr. Tvrdý, MUDr. Heinz, MDDr. Fabián)

 • Poradna pro onkologická onemocnění ústní dutiny a obličeje

úterý,  8.00 - 12.00 (MUDr. Pink, MDDr. Blažková)

 • Poradna pro dentální implantáty

středa,  8.00 - 12.00  (MUDr. Zbořil, MUDr. Azar, MUDr. Heinz) 

 • Poradna pro ortognátní chirurgii (na Klinice zubního lékařství - oddělení ortodoncie)

první čtvrtek v  měsíci,  8.00 - 12.00  (MUDr. Michl, MUDr. Sedlatá-Jurásková

Lůžková část

Lůžkové oddělení kliniky je umístěno ve 3. podlaží budovy. Kapacita lůžkové části kliniky je 13 lůžek v 7 pokojích včetně jednoho nadstandardního pokoje s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout a toaleta).

Operační sály

Operační sály se nacházejí ve 2. podlaží budovy. Na operačním sále pro dentoalveolární chirurgické výkony jsou k dispozici tři pracovní místa určená k operačním výkonům v lokální anestesii. Pro operace v celkové anestesii jsou určena dvě pracovní místa. K dispozici je také septický operační sálek.

Ordinace stomatologické pohotovostní služby

Dvě ordinace stomatologické pohotovostní služby se nacházejí v přízemí budovy. Čekárna i ordinace zubní pohotovosti slouží k neodkladnému ošetření pacientů mimo řádnou pracovní dobu. Vstup na pohotovost je zajištěn zvláštním vchodem. Provozní doba pohotovostní služby je v pracovních dnech od 15.00 do 7.00, ve dnech pracovního klidu nepřetržitě po celých 24 hodin (v době od 5:00 do 7:30 hodin z důvodu provádění sterilizace a úklidu pracoviště ošetřujeme pouze život ohrožující stavy - úrazy, krvácení). Stomatologická pohotovostní služba je přednostně určena k neodkladnému ošetření chorob a úrazů zubů, čelistí a měkkých tkání obličeje. Pohotovostní služba není určena k poskytování standardní stomatologické péče.

Detašované pracoviště Radiologické kliniky FNOL

Je umístěno ve 2. podlaží budovy. Vybavení pracoviště umožňuje zhotovování intraorálních rentgenogramů, ortopantonogramů a CBCT. Přístroje jsou obsluhovány rentgenovými laboranty Radiologické kliniky FN Olomouc.

Kde nás najdete - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie