Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Členění kliniky

 • ambulantní oddělení - 13 pracovních míst se stomatologickými křesly
 • lůžkové oddělení - 13 lůžek, počet pokojů 7 (z toho jeden nadstandardní)
 • operační blok
 • rentgenové oddělení - dentální rentgenový přístroj, ortopantomograf, obličejové CT
 • stomatologická pohotovostní služba
 • zubní laboratoř
 • místnost pro sterilizaci, posluchárna, seminární místnost, knihovna, dvě místnosti s fantomy pro nácvik stomatologického a stomatochirurgického ošetření 

Ambulantní část

Ambulance se nachází  v 1. nadzemním podlaží budovy.

Provozní doba: pondělí - pátek 7:30 – 15:00 hodin (12:00 – 13:00 hodin omezený provoz) 
Do specializovaných poraden jsou pacienti objednáváni.

Specializované poradny:

 • Poradna pro úrazy obličeje a vývojové vady čelistních kostí:
  Úterý: 8:00 – 12:00 hod
  Lékaři:
  doc. MUDr. et  MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
  MDDr. David Král, Ph.D.
 • Poradna pro onemocnění čelistního kloubu
  Pondělí: 8:00 – 12:00 hod
  Čtvrtek: 13:00 – 14:30 hod
  Lékaři:
  doc. MUDr. et  MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
  MUDr. Petr Heinz, Ph.D.
  MDDr. Martin Bezděk
 • Poradna pro onkologická onemocnění ústní dutiny a obličeje
  Úterý : 8:00 – 12:00 hod
  Lékaři:
  doc. MUDr. et  MUDr. Richard Pink, Ph.D.
  MUDr. et MDDr. Michal Mozoĺa
 • Poradna pro dentální implantáty
  Pondělí: 8:00 – 12:00 hod (leden – červen)
  Středa: 8:00 – 12:00 hod (září – prosinec)
  Lékaři: MDDr. Ján Staněk
 • Poradna pro ortognátní chirurgii 
  Pátek: 8:00 -12:00 hod
  Lékaři:
  MUDr. Eva Sedlatá Jurásková, Ph.D.
  MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.
  MDDr. Tomáš Broniš

Lůžková část

Lůžkové oddělení kliniky je umístěno ve 3. podlaží budovy. Kapacita lůžkové části kliniky je 13 lůžek v 7 pokojích včetně jednoho nadstandardního pokoje s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout a toaleta).

Operační sály

Operační sály se nacházejí ve 2. podlaží budovy. Na operačním sále pro dentoalveolární chirurgické výkony jsou k dispozici tři pracovní místa určená k operačním výkonům v lokální anestesii. Pro operace v celkové anestesii jsou určena dvě pracovní místa. K dispozici je také septický operační sálek.

Ordinace stomatologické pohotovostní služby

Dvě ordinace stomatologické pohotovostní služby se nacházejí v přízemí budovy. Čekárna i ordinace zubní pohotovosti slouží k neodkladnému ošetření pacientů mimo řádnou pracovní dobu. Vstup na pohotovost je zajištěn zvláštním vchodem.

Ordinační hodiny:

 • po-pá: 15.00 - 22.00 hod.
 • so, ne, svátky: 8.00 - 20.00 hod.
 • V dopoledních a nočních hodinách bude zubní pohotovost uzavřena. V případě život ohrožujících stavů, úrazů nebo krvácení z dutiny ústní bude pacientům k dispozici pohotovost na Oddělení urgentního příjmu.

Detašované pracoviště Radiologické kliniky FNOL

Je umístěno ve 2. podlaží budovy. Vybavení pracoviště umožňuje zhotovování intraorálních rentgenogramů, ortopantonogramů a CBCT. Přístroje jsou obsluhovány rentgenovými laboranty Radiologické kliniky FN Olomouc.

Kde nás najdete - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie