Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Výuka

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie se podílí na výuce tří klinických ročníků studentů zubního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  Pracoviště je garantem výuky orální chirurgie a dentální implantologie a podílí se na výuce dentální radiologie. Zajišťuje dále výuku předmětu „Stomatologie a maxilofaciální chirurgie" pro studenty všeobecného lékařství LF UP.

V rámci seminářů a praktických cvičení studenti získávají  znalosti a praktické zkušenosti nebytné pro budoucí povolání.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie získala akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro postgraduální výchovu specialistů v oblasti ústní, čelistní a obličejové chirurgie a akreditaci České stomatologické komory pro postgraduální výchovu odborníků v oblasti orální chirurgie.

Kde nás najdete - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie