Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Personál a kontakty

Lékaři (zaměstnanci LF UP):

odb. as. MUDr. Dagmar Hanáková, Ph.D.

588 444 571

dagmar.hanakova@fnol.cz 

odb. as.MUDr. Petr Heinz, Ph.D.

588 444 558,5117

petr.heinz@fnol.cz 

odb. as. MDDr. Lenka Šašková

588 444 569

lenka.saskova@fnol.cz 

odb. as. MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.

588 444 556, 5992

petr.michl@fnol.cz 

as. MDDr. Martin Bezděk

588 444 570

martin.bezdek@fnol.cz 

as. MDDr. Tomáš Broniš

588 444 570

tomas.bronis@fnol.cz 

as. MDDr. Pavel Beneš

588 444 570

pavel.benes@fnol.cz 

MDDr. Kateřina Kopecká

588 444 569

katerina.brachtlova@fnol.cz 

MUDr. et MDDr. Michal Herman

588 444 559

Michal.Herman@fnol.cz

 

Lékaři (zaměstnanci FNOL)

odb. as. MDDr. David Král, Ph.D.

588 444 570, 588 445 475

david.kral@fnol.cz 

MUDr. Vladimír Klimeš

588 444 558

vladimir.klimes@fnol.cz 

odb. as. MUDr. Vladislav Moťka

588 444 566, 5714

vladislav.motka@fnol.cz 

odb. as.MUDr. Vítězslav Zbořil, Ph.D.

585 444 566, 2856

vitezslav.zboril@fnol.cz 

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

588 444 559

zdenek.dvorak@fnol.cz 

MUDr. JUDr. Veronika Stupková

588 444 571

veronika.stupkova@fnol.cz 

MUDr. et MDDr. Michal Mozoľa

588 444 559, 5715

michal.mozola@fnol.cz 

 

Kde nás najdete - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Orientrační plán areálu FNOL
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Budova R
Telefon 588 444 575