Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Úvod

Hledáme posilu do týmu respektovaných sálových sester. Pro více informací klikněte ZDE.

 

----------------- 

 • Přijmeme všeobecnou sestru – instrumentářku na operační sál | PODROBNOSTI

----------------- 

Základní charakteristika poskytované péče

Specializace kliniky na ústní, čelistní a obličejovou chirurgii má při bližším pohledu široký záběr a pestrou pracovní náplň: od dentoalveolární chirurgie a implantologie, které mají nejblíže ke všeobecné praktické stomatologii, přes náročnou čelistní a obličejovou traumatologii, chirurgii čelistních anomálií a orofaciální onkologii, až k jemnostem plastické chirurgie.

V oboru maxilofaciální traumatologie bylo významným příspěvkem pro rozvoj oboru zavedení nových terapeutických postupů při rekonstrukci defektů spodiny očnice nebo metodiky umožňující významné zkrácení mezičelistní fixace při ošetření zlomenin dolní čelisti. Klinika byla jedním z prvních pracovišť v republice využívajících osteosyntézy minidestičkami v čelistní traumatologii. Pozoruhodných výsledků jsme dosáhli při komplexní terapii zhoubných nádorů ústní dutiny a obličeje, při využití nových metod rekonstrukce pooperačních obličejových defektů nebo při vypracování strategie předoperační přípravy našich pacientů s krvácivými chorobami. V ambulantním provozu ubylo jednodušších zákroků (logický důsledek rozsáhlé privatizace ve stomatologii) a naopak přibylo rizikových pacientů a komplikovaných výkonů. Provoz našich operačních sálů se zvýšil a výrazně se zkrátila průměrná doba hospitalizace.

Klinické pracoviště má čtyři základní úkoly:

 • poskytovat specializovanou péči v oboru pro nemocné z poměrně rozsáhlé spádové oblasti
 • vychovávat a připravovat pro budoucí povolání studenty lékařské fakulty
 • podílet se na postgraduální výchově stomatologů
 • zabývat se vědeckovýzkumnou a publikační činností

Splnit všechny tyto úkoly se ctí znamená držet krok s celosvětovými trendy v oboru průběžným zaváděním nových operačních technik a terapeutických postupů, spolupracovat s příbuznými obory a publikovat výsledky své práce v odborném písemnictví. Vedle spolupráce s klinikou zubního lékařství úzce spolupracujeme s neurochirurgickou klinikou, onkologickou klinikou, ORL klinikou, KAR (Klinika anesteziologie a resuscitace), hemato-onkologickou klinikou a dalšími pracovišti fakultní nemocnice.

Specifikace poskytované léčebné péče

 • dentoalveolární chirurgie (extrakce zubů, odstraňování retinovaných zubů, resekce kořenových hrotů, operace odontogenních cyst apod.)
 • předprotetická úprava čelistních kostí a měkkých tkání
 • dentální implantologie
 • léčba kolemčelistních zánětů
 • léčba onemocnění slinných žláz
 • léčba onemocnění čelistních kloubů
 • léčba onemocnění obličejových nervů
 • onkologie dutiny ústní a obličeje včetně léčby nádorů z vasofomativní tkáně
 • traumatologie dutiny ústní a obličeje
 • chirurgická úprava anomálií mezičelistních vztahů
 • estetická chirurgie obličeje

Kde nás najdete - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie