Obchodní úsek

Hlavním úkolem Obchodního úseku  je zajištění nákupu léčiv, zdravotnických prostředků, jednorázového materiálu, všeobecného materiálu, zdravotnické techniky a investic.

Obchodní náměstek je zodpovědný za strategii a proces nákupů: léčiv a diagnostik, zdravotnických prostředků, dezinfekčních prostředků, všeobecného materiálu, zdravotnické techniky, všech technologických celků, servisu zdravotnických přístrojů, servisu energetických zařízení, servisu všech ostatních technologických celků, servisu a oprav veškerého hmotného majetku FNOL, a veškerých služeb. Je zodpovědný také za systém vyhodnocování dodavatelů FNOL, za systém vyhodnocování plnění pozitivních listů, za formálně správný, administrativní a transparentní postup průběhu veřejných zakázek určených limitem dle samostatného vnitřního předpisu včetně řízení veřejných zakázek přes elektronické tržiště. Zodpovídá i za schvalování veškerých výpůjček jakýchkoliv zařízení FNOL a schvalování darů FNOL. Obchodní náměstek je odpovědný rovněž za komplexní strategii komunikace vůči zákazníkům a externím subjektům včetně medií a sociálních síti a koncepci komunikace se zaměstnanci včetně intranetu, za komplexní strategii jednotného vizuálního stylu FNOL a za veškerou marketingovou podporu produktů FNOL a pracovišť FNOL. Spolupracuje při tvorbě investičního plánu.

Pod Obchodní úsek spadají Odbor nákupu zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků, Odbor nákupu léků a diagnostik a Odbor marketingu.

Pracovní tým a kontakty:

Obchodní náměstek:

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

tel: 588 442 989

Vedoucí Odboru nákupu zdravotnické techniky:

Mgr. Jaromír Čech

tel: 588 443 103

Vedoucí Odboru nákupu léků a diagnostik:

Ing. Kateřina Ondráčková

tel: 588 443 891