Úsek léčebné péče

Hlavní úkoly náměstka léčebné péče:

 • podílí se na tvorbě strategie a koncepce léčební péče,
 • přímo řídí vedoucí zaměstnance zdravotnických pracovišť,
 • v souladu s rozvojem medicíny a procesů plní koordinační roli mezi jednotlivými zdravotnickými pracovišti,
 • zastřešuje projektové řízení strategických oblastí
 • odpovídá za racionalizaci a změnu procesů.

Náměstek léčebné péče:

MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D.

tel.: 588 442 883
e-mail: zdenek.kojecky@fnol.cz

Tým náměstka léčebné péče:

Je složen z garantů jednotlivých odborností s přesahem na přípravu a prosazování strategických priorit jako je např. perioperační efektivita, zavádění klinických protokolů, nemocniční informační systém, sdílený lůžkový fond apod. ve spolupráci s nejvyšším vedením FNOL.

Členové týmu:

 • doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. – zástupce náměstka LP
 • doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.
 • doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.
 • MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
 • Mgr. Vladimíra Koudeláková, Ph.D.