Úsek léčebné péče

Hlavním úkolem Úseku léčebné péče je zajištění základní, specializované a vysoce specializované diagnostické, léčebné a preventivní péče.

Náměstek léčebné péče určuje strategii a koncepci léčebné péče, jsou mu přímo podřízeni garant léčebné péče pro chirurgické obory, pro interní obory a pro komplement a specialista úseku léčebné péče. Metodicky řídí vedoucí zaměstnance a zástupce vedoucích zaměstnanců ZdP (zástupce přednosty pro LP a zástupce vedoucích oddělení) v běžných provozních záležitostech.

Pod Úsek léčebné péče spadají Odbor léčebné péče a Dárcovský konzultant.

Pracovní tým a kontakty:

Náměstek léčebné péče:

MUDr. Eleni Mikušková

tel: 588 445 322

Garant léčebné péče za chirurgické obory:

doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

tel: 588 442 772

Garant léčebné péče za interní obory:

MUDr. Martina Skácelová, Ph.D.

tel: 588 443 360

Garant léčebné péče za komplement:

RNDr. Jitka Prošková

tel: 588 444 230

Dárcovský konzultant:

MUDr. Monika Hrabalová, Ph.D.

tel. 588 442 740