Neurologická klinika

Neurologická klinika

Úvod

Zrušení zákazu návštěv

 • Ke dni 21. 4. 2023 byl zrušen zákaz návštěv. Návštěvy jsou povoleny v rozsahu provozního řádu.

--------------------

Neurologická klinika FNOL poskytuje diagnostickou a léčebnou péči nemocným s neurologickou problematikou v široké spádové oblasti nejen Olomouckého kraje. Neurologická klinika zajišťuje ambulantní specializovanou a superspecializovanou činnost v následujících Centrech a specializovaných poradnách (podrobnosti v sekci Specializovaná centra):

 • Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
 • Komplexní cerebrovaskulární centrum
 • Komplexní centrum pro léčbu spasticity
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
  • Pro lékaře: Doporučený postup při zařazení pacientů do léčby preparáty CGRP Mab
 • Specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu epilepsie
 • Specializovaná ambulance pro poruchy nervosvalového přenosu

Klinika dále provádí následující vyšetřovací metody:

 • Elektrofyziologické laboratoře provádějí vyšetření elektromyografické, evokovaných potenciálů, elektroencefalografie a videoelektroencefalografie
 • Ultrazvuková laboratoř se zaměřuje na vyšetření mozkových cév
 • Laboratoř funkční magnetické rezonance je zaměřena na specifické výzkumné postupy v oblasti mapování mozku 

Klinika úzce spolupracuje zejména s Neurochirurgickou a Radiologickou klinikou FNOL. Nad rámec Olomouckého regionu zajišťuje klinika superspecializovanou diagnostickou a léčebnou péči v následujících oblastech:

 • léčba pokročilých stádií Parkinsonovy nemoci
 • hluboká mozková stimulace
 • kontinuální infúze preparáty L dopy pomocí duodenální sondy
 • kontinuální aplikace apomorfinu
 • imunomodulační léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní
 • léčba interferony, natalizumabem, klinické testování nových léčiv
 • epileptochirurgické zákroky u pacientů s farmakorezistentní epilepsií

Kde nás najdete - Neurologická klinika

Ambulance, lůžka
JIP
Orientrační plán areálu FNOL
Neurologická klinika

Budova M1
Telefon 588 443 423