Neurologická klinika

Neurologická klinika

Členění kliniky

Ambulantní část:

V ambulantní části kliniky je poskytována neurologická diagnostika a léčebná péče nemocným z široké spádové oblasti nejen Olomouckého kraje a je zajišťována formou ambulantní specializované a superspecializované činnosti v Centrech a poradnách:

  • Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění
  • Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
  • Komplexní cerebrovaskulární centrum
  • Komplexní centrum pro léčbu spasticity
  • Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
  • Specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu epilepsie
  • Specializovaná ambulance pro poruchy nervosvalového přenosu
  • Součástí ambulantního provozu jsou také elektrofyziologické laboratoře poskytující vyšetření EMG/EP a ultrazvuková laboratoř.
  • Dále se v prostorách Neurologické kliniky nacházejí pracovny psychologů a logopedů.

Lůžková část:

Kapacita kliniky je 73 lůžek, která se dělí na:

Jednotka intenzivní péče odd 35 JIP

Je zaměřená zejména na léčbu akutní fáze cévních onemocnění mozku a je vybavena k intenzivní léčbě pacientů (monitorace životních funkcí, fibrinolytická léčba, umělá plicní ventilace, kardiopulmonální resuscitace, kontinuální EEG monitoring). Zahrnuje 5 lůžek intenzivní péče JIP, 8 lůžek intermediární péče a 12 lůžek standardních.

Oddělení 31A ženy

Nachází se ve druhém patře budovy (27 lůžek). Součástí oddělení 31 A je video-EEG monitorovací jednotka sloužící ke kontinuálnímu záznamu EEG u hospitalizovaných pacientů.

Oddělení 31B muži

Nachází se v prvním patře budovy (21 lůžek). Součástí oddělení 31B je místnost pro ambulantní podávání infuzní léčby.

 

Kde nás najdete - Neurologická klinika

Ambulance, lůžka
JIP
Orientrační plán areálu FNOL
Neurologická klinika

Budova M1
Telefon 588 443 423