Neurologická klinika

Neurologická klinika

Semináře pořádané naší klinikou

  • Klinické semináře se konají v knihovně Neurologické kliniky LF UP a FN, I. P. Pavlova 6 (III. patro), začátek vždy ve 14.00 hodin, není-li na pozvánce uvedeno jinak.
  • Pravidelné radiologické vizity se konají každou středu ve 13.30 hodin v knihovně Neurologické kliniky (III. patro), možnost konzultace vlastních nálezů formou digitálních nebo klasických snímků. V případě zájmu kontaktujte, prosím, organizátory seminářů na níže uvedených číslech nebo e-mailu.
  • Pravidelné EEG a epileptologické semináře se konají každý čtvrtek ve 14.30 hodin v knihovně Neurologické kliniky (III. patro), po předchozí domluvě možnost konzultace vlastních EEG nálezů.
  • Program seminářů Neurologické kliniky LF UP a FN v Olomouci v letním semestru akademického roku 2023/2024.

Informace o konkrétních akcích pořádaných naší klinikou najdete v Kalendáři akcí.

Archiv

Kde nás najdete - Neurologická klinika

Ambulance, lůžka
JIP
Orientrační plán areálu FNOL
Neurologická klinika

Budova M1
Telefon 588 443 423