Neurologická klinika

Neurologická klinika

Úvod

AKTUÁLNĚ k obnovování provozu

  • Celá klinika pracuje v běžném provozu, žádáme pacienty o dodržování protiepidemiologických opatření nastavených MZČR.

  • Platí zákaz návštěv, budou povoleny pouze po individuální domluvě s lékařem, a to jen u akutně přijatých pacientů či pacientů v závažném stavu.

--------------------

Neurologická klinika FNOL poskytuje diagnostickou a léčebnou péči nemocným s neurologickou problematikou v široké spádové oblasti nejen Olomouckého kraje. Neurologická klinika zajišťuje ambulantní specializovanou a superspecializovanou činnost v následujících Centrech a specializovaných poradnách:

Klinika dále provádí následující vyšetřovací metody:

Klinika úzce spolupracuje zejména s Neurochirurgickou a Radiologickou klinikou FNOL. Nad rámec Olomouckého regionu zajišťuje klinika superspecializovanou diagnostickou a léčebnou péči v následujících oblastech:

  • léčba pokročilých stádií Parkinsonovy nemoci
  • hluboká mozková stimulace
  • kontinuální infúze preparáty L dopy pomocí duodenální sondy
  • kontinuální aplikace apomorfinu
  • imunomodulační léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní
  • léčba interferony, natalizumabem, klinické testování nových léčiv
  • epileptochirurgické zákroky u pacientů s farmakorezistentní epilepsií

Kde nás najdete - Neurologická klinika