Neurologická klinika

Neurologická klinika

Specializační vzdělávání - neurologie

Pokud je již atestant zařazen do vdělávání na IPVZ, měl by vyplnit formulář o přeregistraci, který je na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR na adrese ezp.mzcr.cz.

Pokud ještě zařazen nebyl, pak vyplní formulář pro zařazení do základního oboru.

Formuláře odešlou na děkanát Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, Referát vědy a výzkumu. Vyřizuje Ing. Doleželová, telefon: 585 632 064, e-mail: blanka.dolezelova@upol.cz.

Další informace o formálních požadavcích spojených se specializačním vzděláváním poskytuje Referát vědy a výzkumu LF UP, více na www.lf.upol.cz/menu/specializacni-vzdelavani/

Kontaktní osoba: Adresa:

Ing. Blanka Doleželová
tel.: 585 632 064
email.: blanka.dolezelova@upol.cz
www: www.lf.upol.cz/menu/specializacni-vzdelavani/

Referát pro specializační vzdělávání

Děkanát Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Kurzy jsou určeny pro lékaře ve specializační přípravě. 

Základní kurz v oboru Neurologie (2 týdny)

Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci, I. P. Pavlova 6, 3. patro.

Datum konání: -

Ukončení kurzu a test základního kmene: -

Program kurzu z roku 2018 ke stažení zde.

Specializační kurz v oboru Neurologie (4 týdnů):

Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci, I. P. Pavlova 6, 3. patro.

Datum konání: 18.3.-12.4.2019

Termín atestace: v týdnu od 20.5.2019

Program kurzu ke stažení zde. On-line přihláška do kurzu na stránkách LF UP

Kontaktní osoba: Příhlášky a organizační dotazy:
MUDr. Andrea Bártková, PhD.
koordinátor specializačního vzdělávání
tel.: 588  442 845
e-mail: abartkova@seznam.cz.
Ing. Blanka Doleželová
Referát pro specializační vzdělávání
děkanát LF UP v Olomouci
tel.: 585 632 064
email.: blanka.dolezelova@upol.cz
www: www.lf.upol.cz/menu/specializacni-vzdelavani/

Kde nás najdete - Neurologická klinika

Ambulance, lůžka
JIP
Orientrační plán areálu FNOL
Neurologická klinika

Budova M1
Telefon 588 443 423