Neurologická klinika

Neurologická klinika

Pro pacienty

Pacientské organizace:

Společnost Parkinson o.s.

Společnost Parkinson o.s. se sídlem Volyňská 20, Praha 10, je zřízena a pracuje za účelem zlepšení kvality života osob s Parkinsonovu nemocí (PN). Společnost má pobočky v jednadvaceti místech po celé České republice, přičemž členství je dobrovolné. V olomouckém regionu Společnost Parkinson zastupuje Parkinson Klub Olomouc, který oficielně sídlí na Neurologické klinice LF UP a FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc. Klub pro své členy pořádá celou řadu společenských i sportovních aktivit, zajišťuje odborné edukační přednášky z oblasti problematiky Parkinsonovy nemoci, a to jak pro samotné nemocné, tak i pro jejich ošetřovatele i laickou veřejnost, organizuje rekondiční pobyty. Důležitou součástí klubových aktivit je také spolupráce s lékaři Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění při Neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc v čele s prof. MUDr. Petrem Kaňovským, CSc., jakožto odborným garantem a poradcem klubu.

O aktuální činnosti Společnosti Parkinson, o.s., Praha, stejně tak i o činnosti regionálního Parkinson Klubu Olomouc, je možno se podrobněji informovat na webových stránkách nebo telefonicky na kontaktech:

Parkinson Klub Olomouc

www.spolecnost-parkinson.cz
Ing. Radomil Žert - předseda
tel.: 737 286 243
Marie Salavcová - místopředsedkyně
tel.: 736 121 195

Informace týkající se aktivit Klubu Parkinson Olomouc mohou pacienti získat přímo i na Neurologické klinice LF UP a FN Olomouc, a to u Mgr. Hany Hettychové, tel. č. 58 585 3401.

 

Aktivity Klubu Parkinson Olomouc je možno podpořit dobrovolným příspěvkem zaslaným na číslo účtu: 107-5076240257/0100, v.s. 3082, k.s. 2013111.

 

Parkinson Help o.s.

Společnost Parkinson Help o.s. sídlí na adrese U Vesny 1270/7, Praha 10. Ředitelkou společnosti je Ing. Romana Skála-Rosenbaum a předsedou Roman Pošta. Společnost vznikla pro mladé lidi, kteří onemocněli Parkinsonovou nemocí mezi 30.-40. rokem života, tedy v produktivním věku. Mottem společnosti se stalo rozhodnutí obracet handicap v přínos a pracovat ve prospěch všech osob s Parkinsonovou nemocí. Důležitým cílem je rovněž seznamovat širokou veřejnost s obtížemi onemocnění a získávat lidi vstřícné přispívat ke zkvalitnění života nemocných nevyléčitelnou Parkinsonovou nemocí.

Parkinson-Help disponuje celou škálou prospěšných aktivit do nichž lze zařadit i vydávání pravidelného časopisu v podobě newsleteru, jehož odborným garantem se stala MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., vedoucí lékařka ambulantní části a zástupkyně vedoucího Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění při Neurologické klinice LF UP a FN Olomouc, šéfredaktorkou časopisu je Mgr. Hana Hettychová, rovněž z Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc.

Více informací o Společnosti Parkinson-Help o.s. je možno získat na webových stránkách nebo přímo u vedení společnosti:

Parkinson Help o.s.

www.parkinson-help.czfacebook.com/ZijusParkinsonem

Ing. Romana Skála-Rosenbaum
tel.: 273 160 062
e-mail: romana@parkinson-help.cz

Aktivity společnosti Parkinson-Help o.s. je možno podpořit dobrovolným příspěvkem zaslaným na číslo účtu: 251244245/300.

 

Unie Roska - Roska Olomouc

Regionální organizace Unie Roska - Roska Olomouc, se sídlem Nábřeží 10/755, Olomouc, pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou žít plnohodnotný život. Sdružuje nemocné touto chorobou, jejich rodinné příslušníky a blízké. Roska Olomouc pod vedením statutární zástupkyně Jana Nakládalové nabízí nemocným všestrannou pomoc. Pravidelně pořádá celoroční cvičení,  rekondiční pobyty, připravuje odborné přednášky a semináře. Odborným garantem Rosky Olomouc se stal prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologické klinice LF UP a FN Olomouc.

Podrobnější informace o činnosti Rosky je možno nalézt na webových stránkách , nebo přímo:

Unie Roska - Roska Olomouc

www.roska-olomouc.cz

Jana Nakládalová
tel.: 774 228 670
e-mail: roska.olomouc@seznam.cz

Prospěšnou činnost Rosky je možno podpořit libovolnou částkou  na účet: č.  219 704 088/0300 v.s .138

Společnost  "E"

Společnost E se zabývá podporou lidí s epilepsií, šířením informací o epilepsii mezi klienty a širokou veřejnost, poskytováním sociálních služeb a spoluprácí s podobně zaměřenými organizacemi v rámci celostátní působnosti. Uvedená společnost vydává časopis AURA, jehož jednotlivá čísla bývají k dispozici v čekárně, členové společnosti dostávají časopis zdarma.

Společnost "E"

www.spolecnost-e.cz

Liškova 3, 142 00 Praha 4

tel.: 241 722 136

e-mail: info@spolecnost-e.cz

Občanské sdružení EpiStop

Občanské Sdružení EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.

Občanské sdružení EpiStop

www.EpiStop.cz

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

e-mail: info@epistop.cz

Rodina spolu, z.s.

Rodina spolu je nevládní neziskovou pacientskou organizací rodinného typu. Je to samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je posilování prvořadé a nezastupitelné úlohy rodiny ve společnosti prostřednictvím aktivit sdružení a podpora rodiny a pacientů s dystonií.

Rodina spolu, z.s.

www.rodinaspolu.estranky.cz

e-mail: rdnspolu@gmail.com

Kde nás najdete - Neurologická klinika

Ambulance, lůžka
JIP
Orientrační plán areálu FNOL
Neurologická klinika

Budova M1
Telefon 588 443 423