Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů

registrační číslo projektu: CZ.06.02.127/0.0/0.0/21_121/0016332

Fakultní nemocnici Olomouc byl z operačního programu IROP, v rámci prioritní osy 6 REACT EU, schválen projekt s názvem „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“, jehož cílem je obměna a modernizace zdravotnických přístrojů, jejich sestav a příslušenství Fakultní nemocnice Olomouc.

Pořízené přístroje budou sloužit pro poskytování zdravotních služeb podporovaných lékařských oborů navázaných na Urgentní příjem 1. typu. Podpořené budou obory: anesteziologie a resuscitace, všeobecné vnitřní lékařství, chirurgické obory v zastoupení kardiochirurgie, neurochirurgie a cévní chirurgie, ortopedie, dále pneumologie, obor dětského lékařství a centrální operační sály.

Díky projektu budou pořízeny přístroje, které přímo souvisí se současnou pandemickou situací a navazují na boj s COVID 19 a jeho dopady a případnými dalšími infekčními nemocemi. Budou doplněny nové přístrojové kapacity, které se v důsledku pandemie jeví jako nedostatečné. Navýšením požadované přístrojové techniky dojde ke zefektivnění provozu a zvládnutí pandemie. Tím se zvýší schopnost nemocnice být flexibilní s náležitým přístrojovým vybavením a nemocnice tak bude mít možnost lépe reagovat na krizové situace s pandemickým potenciálem.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 98 945 422 Kč a budou ze 100 % budou financovány Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Realizace tohoto jednoetapového projektu již byla zahájena. K ukončení realizace projektu dojde nejpozději v prosinci 2022.

Projekt Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.