Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů

registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016332

Fakultní nemocnici Olomouc byl z operačního programu IROP, v rámci prioritní osy 6 REACT EU, schválen projekt s názvem „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“, jehož cílem je obměna a modernizace zdravotnických přístrojů, jejich sestav a příslušenství Fakultní nemocnice Olomouc.

Pořízené přístroje budou sloužit pro poskytování zdravotních služeb podporovaných lékařských oborů navázaných na Urgentní příjem 1. typu. Podpořené budou obory: anesteziologie a resuscitace, všeobecné vnitřní lékařství, chirurgické obory v zastoupení kardiochirurgie, neurochirurgie a cévní chirurgie, ortopedie, dále pneumologie, obor dětského lékařství a centrální operační sály.

Díky projektu budou pořízeny přístroje, které přímo souvisí se současnou pandemickou situací a navazují na boj s COVID 19 a jeho dopady a případnými dalšími infekčními nemocemi. Budou doplněny nové přístrojové kapacity, které se v důsledku pandemie jeví jako nedostatečné. Navýšením požadované přístrojové techniky dojde ke zefektivnění provozu a zvládnutí pandemie. Tím se zvýší schopnost nemocnice být flexibilní s náležitým přístrojovým vybavením a nemocnice tak bude mít možnost lépe reagovat na krizové situace s pandemickým potenciálem.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 98 945 422 Kč a budou ze 100 % budou financovány Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Projekt je jednoetapový, realizace ukončena. Původně plánovaný termín ukončení realizace projektu k 31. 12. 2022 byl prodloužen na 30. 4. 2023.

Projekt Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.