Nadace

Nadace HAIMAOM

Nadace pro podporu transplantace kostní dřeně, zlepšení podmínek léčby pacientů, zkvalitnění lékařské a laboratorní techniky.
Komerční banka Olomouc č. účtu 191012660297/0100
www.haimaom.cz

Šance

Sdružení rodičů a přátel onkologicky a hematologicky nemocných dětí.
Komerční banka Olomouc, č. účtu 53839811/0100
www.sancecz.org

Nadace pro výzkum rakoviny

Nadace pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti nádorových onemocnění.
FIO Banka, č. účtu: 2100731758/2010
www.vyzkumrakoviny.cz

Pro srdce Hané

Nadační fond pro podporu prevence, diagnostiky a léčby ischemické choroby srdeční.
Česká spořitelna, a.s. Olomouc č. účtu 1804110349/0800
www.srdcehane.cz 

Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči, z. s., je nestátní organizace, jejímž účelem je prosazovat a hájit soustavu služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociálního začlenění, a to se zřetelem na včasnou diagnostiku a následnou péči.
www.ranapece.cz