Ochrana osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů pacientů ve FN Olomouc

poskytnutá na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů (zejména údajů o Vašem zdravotním stavu) ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL). Cílem tohoto sdělení je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje FNOL shromažďuje, k jakým účelům je využívá a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které FNOL zpracovává.

Kontakt na správce osobních údajů 

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P.Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
Telefon: +420 588 441 111
email: info@fnol.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) email: poverenec.GDPR@fnol.cz
Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů ve FNOL, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec.GDPR@fnol.cz a můžete podat stížnost na:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
Web: www.uoou.cz

Informace o ochraně osobních údajů pro pacienty

Od 25. května 2018 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zkráceně GDPR.

Fakultní nemocnice Olomouc problematice ochrany osobních údajů věnovala velkou pozornost. Při poskytování zdravotních služeb jsou v naší nemocnici zpracovávány Vaše osobní údaje. Právním titulem k tomu je zákon o zdravotních službách, zákon č. 372/2011 Sb., který nám při poskytování zdravotních služeb stanoví povinnost vést zdravotnickou dokumentaci a zpracovávat osobní údaje pacientů. Z tohoto důvodu po Vás nepožadujeme souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a zároveň byli nuceni případně odmítnout Vaši žádost o výmaz Vašich osobních údajů z databází FNOL.

Pro oblast GDPR se stala zásadní péče o ochranu osobních údajů v oblasti informací o pacientech a jejich zdravotním stavu. Uvědomujeme si, že jde o neobyčejně citlivé informace, které nesmí být zveřejněny a případně i zneužity, proto věnujeme mimořádnou pozornost vedení zdravotnické dokumentace.

  • Vypracovali jsme řadu řídících dokumentů, které pokryly problematiku GDPR, proškolili jsme personál – prohloubili jsme naše znalosti v oblasti ochrany osobních údajů, a jak Vaše osobní údaje důkladně chránit.
  • Provedli jsme náročnou analýzu rizik a přijali řadu opatření k jejich odstranění nebo zmírnění.
  • Jmenovali jsme Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), je jím Mgr. Pavla Fiurášková. Případné dotazy, náměty a připomínky můžete uplatnit kdykoli prostřednictvím e-mailu poverenec.GDPR@fnol.cz, mobilního telefonu +420 724 242 289 nebo osobně v pracovní dny (ideálně se předem ohlaste telefonicky na tel. č. 588 442 479).
  • Vedení nemocnice se nespoléhá jen na zavedení pravidel GDPR, ale přistoupilo k provádění pravidelných auditů a celkového přezkoumání souladu s GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (GDPR), jmenoval ředitel Fakultní nemocnice Olomouc pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).

Mgr. Pavla Fiurášková
Telefon: 724 242 289
e-mail: pavla.fiuraskova@fnol.cz