Evropská charta pro výzkumné pracovníky

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků

Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen FNOL) se tímto přihlašuje k základním principům evropských standardů rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje, které jsou ukotveny v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky (dále jen „Charta“ a ke Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále jen „Kodex).