Nadace

Nadace HAIMAOM

Nadace pro podporu transplantace kostní dřeně, zlepšení podmínek léčby pacientů, zkvalitnění lékařské a laboratorní techniky.
Komerční banka Olomouc č. účtu 191012660297/0100
www.haimaom.cz

Šance

Sdružení rodičů a přátel onkologicky a hematologicky nemocných dětí.
Komerční banka Olomouc, č. účtu 53839811/0100
www.sancecz.org

Nadace pro výzkum rakoviny

Nadace pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti nádorových onemocnění.
FIO Banka, č. účtu: 2100731758/2010
www.vyzkumrakoviny.cz

Pro srdce Hané

Nadační fond pro podporu prevence, diagnostiky a léčby ischemické choroby srdeční.
Česká spořitelna, a.s. Olomouc č. účtu 1804110349/0800
www.srdcehane.cz