Čekací doby na plánované hrazené služby

Pro lepší orientaci pacientů přinášíme na této stránce informace o čekacích dobách na plánované operační výkony a neakutní vyšetření ve Fakultní nemocnici Olomouc hrazených z veřejného zdravotního pojištění. V této souvislosti je třeba uvést, že tato data jsou ovlivněna řadou faktorů, k nimž patří kapacita pracovišť operačních sálů a složitých diagnostických přístrojů, kapacita personálu, četnost akutních vyšetření a operací, četnost periodických kontrol u vážně nemocných pacientů.

REFERENČNÍ OBDOBÍ LEDEN–PROSINEC 2023

Plánované hrazené služby

Časová dostupnost v týdnech

Náhrada kyčelního kloubu

75–90

Náhrada kolenního kloubu

75–90

Artroskopie

6–24

Angiografie nekoronárních tepen a vaskulární intervenční výkony

0–1

Echokardiografie

1–2

Operace katarakty

8–12

Endoskopické vyšetření

gastroskopie 2 / kolonoskopie 6-8

Skiagrafie a sonografie

skiagrafie 0 / sonografie 1

Počítačová tomografie

2

Magnetická resonance

2

Mamografické vyšetření

0–1

Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy

4

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ LEDEN–PROSINEC 2022 

Plánované hrazené služby

Časová dostupnost v týdnech

Náhrada kyčelního kloubu

90

Náhrada kolenního kloubu

90

Artroskopie

12-24

Angiografie nekoronárních tepen a vaskulární intervenční výkony

1

Echokardiografie

1-6

Operace katarakty

8-12

Endoskopické vyšetření

8-9, akutní ihned

Skiagrafie a sonografie

1

Počítačová tomografie

1

Magnetická resonance

3

Mamografické vyšetření

1

Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy

4

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ LEDEN-ČERVEN 2020

Plánované hrazené služby

Časová dostupnost v týdnech

Náhrada kyčelního kloubu

80

Náhrada kolenního kloubu

80

Artroskopie

24

Angiografie nekoronárních tepen a vaskulární intervenční výkony

1

Echokardiografie

6-8

Operace katarakty

6-8

Endoskopické vyšetření gastro/kolono

1/9 akutní ihned

Skiagrafie a sonografie

0 a 1

Počítačová tomografie

1

Magnetická resonance

4

Mamografické vyšetření                  

1

Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy

4

 

 

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ LISTOPAD 2017 - DUBEN 2018

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 5 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Ultrasonografické vyšetření štítné žlázy 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie ledvin 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie kloubů (artrosonografie) 3 - 4
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 4 - 6
Klinika plicních nemocí a TBC Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 12-16
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 1 - 2
Klinika zubního lékařství Konzervační ambulance – neakutní vyšetření 4
Neurochirurgická klinika Neakutní vyšetření 7
Neurologická klinika Vyšetření v centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 6
Neurologická klinika Vyšetření v Komplexním cerebrovaskulárním centru 6
Neurologická klinika Vyšetření v Centru pro léčbu spasticity 6
Oční klinika Makulární poradna 8-10
Oční klinika Diabetologická poradna 10-12
Oční klinika Ortoptická poradna 16
Oční klinika Rohovková poradna 4
Oční klinika Glaukomová poradna 8
Oční klinika NdYAG laser poradna 8
Oční klinika Poradna zrakových vad 12
Oddělení alergologie a klinické imunologie Neakutní komplexní vyšetření 4 - 6
Oddělení klinické psychologie Neakutní vyšetření klinickým psychologem 4
Otolaryngologická klinika Foniatrická ambulance 4
Radiologická klinika Plánované vyšetření pomocí CT 2 - 4
Radiologická klinika Plánované vyšetření pomocí MR 4 - 6
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 4
Ústav lékařské genetiky Postnatální vyšetření karyotypu a mutagenez 8

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 10 - 12
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Oční klinika Operace šedého zákalu 2,5
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Urologická klinika Operace - děti 3

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ KVĚTEN 2017 - ŘÍJEN 2017

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 5 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Ultrasonografické vyšetření štítné žlázy 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie ledvin 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie kloubů (artrosonografie) 3 - 4
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 4 - 6
Klinika plicních nemocí a TBC Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 12-16
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 12
Klinika zubního lékařství Konzervační ambulance – neakutní vyšetření 4
Neurochirurgická klinika Neakutní vyšetření 7
Neurologická klinika Vyšetření v centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 6
Neurologická klinika Vyšetření v Komplexním cerebrovaskulárním centru 6
Neurologická klinika Vyšetření v Centru pro léčbu spasticity 6
Oční klinika Makulární poradna 8-10
Oční klinika Diabetologická poradna 10-12
Oční klinika Ortoptická poradna 16
Oční klinika Rohovková poradna 4
Oční klinika Glaukomová poradna 8
Oční klinika NdYAG laser poradna 8
Oční klinika Poradna zrakových vad 12
Oddělení alergologie a klinické imunologie Neakutní komplexní vyšetření 4 - 6
Oddělení klinické psychologie Neakutní vyšetření klinickým psychologem 4
Otolaryngologická klinika Foniatrická ambulance 4
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 4
Ústav lékařské genetiky Postnatální vyšetření karyotypu a mutagenez 8

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 10 - 12
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Oční klinika Operace šedého zákalu 2,5
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Urologická klinika Operace - děti 3

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ LISTOPAD 2016 - DUBEN 2017

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 5 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Ultrasonografické vyšetření štítné žlázy 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie ledvin 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie kloubů (artrosonografie) 3 - 4
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 4 - 6
Klinika plicních nemocí a TBC Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 12-16
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 12
Klinika zubního lékařství Konzervační ambulance – neakutní vyšetření 4
Neurochirurgická klinika Neakutní vyšetření 7
Neurologická klinika Vyšetření v centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 6
Neurologická klinika Vyšetření v Komplexním cerebrovaskulárním centru 6
Neurologická klinika Vyšetření v Centru pro léčbu spasticity 6
Oční klinika Makulární poradna 8-10
Oční klinika Diabetologická poradna 10-12
Oční klinika Ortoptická poradna 16
Oční klinika Rohovková poradna 4
Oční klinika Glaukomová poradna 8
Oční klinika NdYAG laser poradna 8
Oční klinika Poradna zrakových vad 12
Oddělení alergologie a klinické imunologie Neakutní komplexní vyšetření 4 - 6
Oddělení klinické psychologie Neakutní vyšetření klinickým psychologem 4
Otolaryngologická klinika Foniatrická ambulance 4
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 4
Ústav lékařské genetiky Postnatální vyšetření karyotypu a mutagenez 8

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 10 - 12
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Oční klinika Operace šedého zákalu 2,5
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Urologická klinika Operace - děti 3

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ KVĚTEN 2016 - ŘÍJEN 2016

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 5 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Ultrasonografické vyšetření štítné žlázy 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie ledvin 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie kloubů (artrosonografie) 3 - 4
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 4 - 6
Klinika plicních nemocí a TBC Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 12-16
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 12
Klinika zubního lékařství Konzervační ambulance – neakutní vyšetření 4
Neurochirurgická klinika Neakutní vyšetření 7
Neurologická klinika Vyšetření v centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 6
Neurologická klinika Vyšetření v Komplexním cerebrovaskulárním centru 6
Neurologická klinika Vyšetření v Centru pro léčbu spasticity 6
Oční klinika Makulární poradna 8-10
Oční klinika Diabetologická poradna 10-12
Oční klinika Ortoptická poradna 16
Oční klinika Rohovková poradna 4
Oční klinika Glaukomová poradna 8
Oční klinika NdYAG laser poradna 8
Oční klinika Poradna zrakových vad 12
Oddělení alergologie a klinické imunologie Neakutní komplexní vyšetření 4 - 6
Oddělení klinické psychologie Neakutní vyšetření klinickým psychologem 4
Otolaryngologická klinika Foniatrická ambulance 4
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 4
Ústav lékařské genetiky Postnatální vyšetření karyotypu a mutagenez 8

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 10 - 12
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Oční klinika Operace šedého zákalu 2,5
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Urologická klinika Operace - děti 3

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ LISTOPAD 2015 - DUBEN 2016

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 5 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Ultrasonografické vyšetření štítné žlázy 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie ledvin 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie kloubů (artrosonografie) 3 - 4
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 4 - 6
Klinika plicních nemocí a TBC Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 12-16
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 12
Klinika zubního lékařství Konzervační ambulance – neakutní vyšetření 4
Neurochirurgická klinika Neakutní vyšetření 7
Neurologická klinika Vyšetření v centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 6
Neurologická klinika Vyšetření v Komplexním cerebrovaskulárním centru 6
Neurologická klinika Vyšetření v Centru pro léčbu spasticity 6
Oční klinika Makulární poradna 8-10
Oční klinika Diabetologická poradna 10-12
Oční klinika Ortoptická poradna 16
Oční klinika Rohovková poradna 4
Oční klinika Glaukomová poradna 8
Oční klinika NdYAG laser poradna 8
Oční klinika Poradna zrakových vad 12
Oddělení alergologie a klinické imunologie Neakutní komplexní vyšetření 4 - 6
Oddělení klinické psychologie Neakutní vyšetření klinickým psychologem 4
Otolaryngologická klinika Foniatrická ambulance 4
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 4
Ústav lékařské genetiky Postnatální vyšetření karyotypu a mutagenez 8

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 10 - 12
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Oční klinika Operace šedého zákalu 2,5
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Urologická klinika Operace - děti 3

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ KVĚTEN 2015 - ŘÍJEN 2015

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 5 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Ultrasonografické vyšetření štítné žlázy 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie ledvin 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie kloubů (artrosonografie) 3 - 4
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 4 - 6
Klinika plicních nemocí a TBC Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 12-16
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 12
Klinika zubního lékařství Konzervační ambulance – neakutní vyšetření 4
Neurochirurgická klinika Neakutní vyšetření 7
Neurologická klinika Vyšetření v centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 6
Neurologická klinika Vyšetření v Komplexním cerebrovaskulárním centru 6
Neurologická klinika Vyšetření v Centru pro léčbu spasticity 6
Oční klinika Makulární poradna 8-10
Oční klinika Diabetologická poradna 10-12
Oční klinika Ortoptická poradna 16
Oční klinika Rohovková poradna 4
Oční klinika Glaukomová poradna 8
Oční klinika NdYAG laser poradna 8
Oční klinika Poradna zrakových vad 12
Oddělení alergologie a klinické imunologie Neakutní komplexní vyšetření 4 - 6
Oddělení klinické psychologie Neakutní vyšetření klinickým psychologem 4
Otolaryngologická klinika Foniatrická ambulance 4
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 4
Ústav lékařské genetiky Postnatální vyšetření karyotypu a mutagenez 12

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 10 - 12
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Oční klinika Operace šedého zákalu 2,5
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Urologická klinika Operace - děti 3

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ LISTOPAD 2014 - DUBEN 2015

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 5 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Ultrasonografické vyšetření štítné žlázy 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie ledvin 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie kloubů (artrosonografie) 3 - 4
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 4 - 6
Klinika plicních nemocí a TBC Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 12-16
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 12
Klinika zubního lékařství Konzervační ambulance – neakutní vyšetření 4
Neurochirurgická klinika Neakutní vyšetření 7
Neurologická klinika Vyšetření v centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 6
Neurologická klinika Vyšetření v Komplexním cerebrovaskulárním centru 6
Neurologická klinika Vyšetření v Centru pro léčbu spasticity 6
Oční klinika Makulární poradna 8-10
Oční klinika Diabetologická poradna 10-12
Oční klinika Ortoptická poradna 16
Oční klinika Rohovková poradna 4
Oční klinika Glaukomová poradna 8
Oční klinika NdYAG laser poradna 8
Oční klinika Poradna zrakových vad 12
Oddělení alergologie a klinické imunologie Neakutní komplexní vyšetření 4 - 6
Oddělení klinické psychologie Neakutní vyšetření klinickým psychologem 4
Otolaryngologická klinika Foniatrická ambulance 4
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 4
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny Postnatální vyšetření karyotypu a mutagenez 12

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 10 - 12
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Oční klinika Operace šedého zákalu 2,5
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Urologická klinika Operace - děti 3

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ KVĚTEN 2014 - ŘÍJEN 2014

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 5 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Ultrasonografické vyšetření štítné žlázy 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie ledvin 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie kloubů (artrosonografie) 3 - 4
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 4 - 6
Klinika plicních nemocí a TBC Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 12-16
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 12
Klinika zubního lékařství Konzervační ambulance – neakutní vyšetření 4
Neurochirurgická klinika Neakutní vyšetření 7
Neurologická klinika Vyšetření v centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 6
Neurologická klinika Vyšetření v Komplexním cerebrovaskulárním centru 6
Neurologická klinika Vyšetření v Centru pro léčbu spasticity 6
Oční klinika Makulární poradna 8-10
Oční klinika Diabetologická poradna 10-12
Oční klinika Ortoptická poradna 16
Oční klinika Rohovková poradna 4
Oční klinika Glaukomová poradna 8
Oční klinika NdYAG laser poradna 8
Oční klinika Poradna zrakových vad 12
Oddělení alergologie a klinické imunologie Neakutní komplexní vyšetření 4 - 6
Oddělení klinické psychologie Neakutní vyšetření klinickým psychologem 4
Otolaryngologická klinika Foniatrická ambulance 4
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 4
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny Postnatální vyšetření karyotypu a mutagenez 12

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 10 - 12
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Oční klinika Operace šedého zákalu 2,5
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Urologická klinika Operace - děti 3

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ LISTOPAD 2013 - DUBEN 2014

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 5 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Ultrasonografické vyšetření štítné žlázy 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie ledvin 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie kloubů (artrosonografie) 3 - 4
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 4 - 6
Klinika plicních nemocí a TBC Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 12-16
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 12
Klinika zubního lékařství Konzervační ambulance – neakutní vyšetření 4
Neurochirurgická klinika Neakutní vyšetření 7
Neurologická klinika Vyšetření v centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 6
Neurologická klinika Vyšetření v Komplexním cerebrovaskulárním centru 6
Neurologická klinika Vyšetření v Centru pro léčbu spasticity 6
Oční klinika Makulární poradna 8-10
Oční klinika Diabetologická poradna 10-12
Oční klinika Ortoptická poradna 16
Oční klinika Rohovková poradna 4
Oční klinika Glaukomová poradna 8
Oční klinika NdYAG laser poradna 8
Oční klinika Poradna zrakových vad 12
Oddělení alergologie a klinické imunologie Neakutní komplexní vyšetření 4 - 6
Oddělení klinické psychologie Neakutní vyšetření klinickým psychologem 4
Otolaryngologická klinika Foniatrická ambulance 4
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 4
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny Postnatální vyšetření karyotypu a mutagenez 12

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 10 - 12
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Oční klinika Operace šedého zákalu 2,5
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Urologická klinika Operace - děti 3

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ KVĚTEN 2013 - ŘÍJEN 2013

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 5 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Ultrasonografické vyšetření štítné žlázy 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie ledvin 4 - 6
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Sonografie kloubů (artrosonografie) 3 - 4
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 4 - 6
Klinika plicních nemocí a TBC Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 12-16
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 12
Klinika zubního lékařství Konzervační ambulance – neakutní vyšetření 4
Neurochirurgická klinika Neakutní vyšetření 7
Neurologická klinika Vyšetření v centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 6
Neurologická klinika Vyšetření v Komplexním cerebrovaskulárním centru 6
Neurologická klinika Vyšetření v Centru pro léčbu spasticity 6
Oční klinika Makulární poradna 8-10
Oční klinika Diabetologická poradna 10-12
Oční klinika Ortoptická poradna 16
Oční klinika Rohovková poradna 4
Oční klinika Glaukomová poradna 8
Oční klinika NdYAG laser poradna 8
Oční klinika Poradna zrakových vad 12
Oddělení alergologie a klinické imunologie Neakutní komplexní vyšetření 4 - 6
Oddělení klinické psychologie Neakutní vyšetření klinickým psychologem 4
Otolaryngologická klinika Foniatrická ambulance 4
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 4
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny Postnatální vyšetření karyotypu a mutagenez 12

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 10 - 12
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Oční klinika Operace šedého zákalu 2,5
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Urologická klinika Operace - děti 3

 

REFERENČNÍ OBDOBÍ LISTOPAD 2012 - DUBEN 2013

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 4 - 6
Klinika plicních nemocí a TBC Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 8 - 12
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 12
Klinika zubního lékařství Konzervační ambulance – neakutní vyšetření 4
Neurochirurgická klinika Neakutní vyšetření 7
Neurologická klinika Vyšetření v centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění 6
Neurologická klinika Vyšetření v Komplexním cerebrovaskulárním centru 6
Neurologická klinika Vyšetření v Centru pro léčbu spasticity 6
Oční klinika Makulární poradna 8-10
Oční klinika Diabetologická poradna 10-12
Oční klinika Ortoptická poradna 16
Oční klinika Rohovková poradna 4
Oční klinika Glaukomová poradna 8
Oční klinika NdYAG laser poradna 8
Oční klinika Poradna zrakových vad 12
Oddělení alergologie a klinické imunologie Neakutní komplexní vyšetření 3-4
Oddělení klinické psychologie Neakutní vyšetření klinickým psychologem 4
Otolaryngologická klinika Foniatrická ambulance 4
Radiologická klinika Plánované vyšetření pomocí CT 6 - 8
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 4

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 10 - 12
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Oční klinika Operace šedého zákalu 2,5
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Urologická klinika Operace - děti 3REFERENČNÍ OBDOBÍ KVĚTEN - ŘÍJEN 2012

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 4 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 5 - 6
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 4 - 12
Radiologická klinika Plánované vyšetření pomocí CT 6 - 8
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 5
Urologická klinika Urodynamické vyšetření 3 - 4
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny Postnatální vyšetření karyotypu / mutagenezy 6 - 8

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
II. chirurgická klinika Operace štítné žlázy 3 - 4
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 12 - 14
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Neurochirurgická klinika Operace páteře s použitím instrumentária 3
Oční klinika Operace šedého zákalu 2 - 3
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 2 - 12
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 2 - 14
Urologická klinika Operace - děti 2 - 3REFERENČNÍ OBDOBÍ LISTOPAD 2011 - DUBEN 2012

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny

Pracoviště Typ vyšetření Týdnů
I. interní klinika - kardiologická Echokardiografie 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Ambulantní monitorování krevního tlaku 5 - 6
I. interní klinika - kardiologická Cévní ultrazvukové vyšetření 5 - 6
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 3 - 4
Klinika chorob kožních a pohlavních Manuální lymfodrenáže 5 - 6
Klinika chorob kožních a pohlavních Vyšetření digitálním dermatoskopem 3 - 8
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři 3 - 8
Klinika nukleární medicíny Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT 4 - 10
Radiologická klinika Plánované vyšetření pomocí CT 7 - 8
Urologická klinika Ambulantní neakutní endoskopie 4 - 5
Urologická klinika Sonografie s intervencí 3 - 5
Urologická klinika Urodynamické vyšetření 3 - 4
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny Postnatální vyšetření karyotypu / mutagenezy 6 - 8

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce

Pracoviště Typ výkonu Měsíců
I. chirurgická klinika Operace žlučníku 2 - 3
I. chirurgická klinika Operace kýly 3 - 4
II. chirurgická klinika Operace štítné žlázy 4 - 6
I. interní klinika - kardiologická Implantace ICD - primárně preventivní indikace 12 - 14
I. interní klinika - kardiologická Katetrizační ablace fibrilace síní 6
Neurochirurgická klinika Operace páteře s použitím instrumentária 3
Oční klinika Operace šedého zákalu 2 - 3
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu 4 - 15
Ortopedická klinika Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu 4 - 18
Ortopedická klinika Operace nohy 2 - 3
Ortopedická klinika Artroskopie rekonstrukční 2 - 3
Urologická klinika Operace - děti 2 - 3