Informace pro rodiče

Pro hospitalizaci na Dětské klinice FNOL vybavte prosím své dítě těmito základními potřebami:

  • základní hygienické potřeby (mýdlo, papírové kapesníčky, šampon)
  • bavlněné ponožky
  • župan
  • pyžamo
  • věcmi vašemu dítěti blízkými (hračka, knížky apod.)
  • pokud je dítě zvyklé pít doma např. minerálku nebo džus, můžete je k věcem přibalit, na klinice je pitný režim zajišťován pitím čaje

UPOZORNĚNÍ - Pokud dítěti ponecháte na oddělení drahou hračku, event. jinou cennou věc (mobilní telefon, tablet, notebook, přenosná televize, videohry apod.), jsme povinni vás upozornit, že oddělení neručí za ztrátu nebo poškození této věci.

Při dlouhodobé hospitalizaci dítěte bude vhodné dodat také jeho učebnice (alespoň český jazyk a matematiku) a učební pomůcky (pero, tužka, guma, pastelky).

Strava dětí je zajištěna podle věku dítěte a charakteru onemocnění příslušnou dietou. Z těchto důvodů nepřinášejte dětem zbytečně mnoho pamlsků. Po dohodě se sestrou na oddělení je možné donést například ovoce.

Na Dětskou kliniku FNOL je možno přijímat spolu s dítětem také jeho matku. O přijetí matky rozhoduje lékař, který se řídí stavem dítěte, povahou onemocnění a rovněž volnou kapacitou lůžek.

Vzhledem k tomu, že budova kliniky je postavena v době, kdy společný pobyt v nemocnici nebyl obvyklý, je pouze několik pokojů uspořádaných tak, aby umožňovaly společný pobyt matky a dítěte na jednom pokoji. Na společný pokoj matka a dítě jsou přednostně přijímány matky kojící, dále pak matky dětí, u kterých se předpokládá delší pobyt v nemocnici, nebo matky chronicky nemocných dětí, které jsou přijaty k zácviku ve speciální péči. V ostatních případech maminka spí na mateřském pokoji mimo oddělení. Přes den je potom na pokoji se svým dítětem, o kterého se stará obvyklým způsobem.

Dle Zdravotního řádu jsou za doprovod dítěte považováni pouze rodiče a pěstouni. Netýká se prarodičů, sourozenců a ostatních doprovázejících osob (v případě přijetí těchto osob k dítěti je účtován hospitalizační poplatek 514 Kč na den).

Hospitalizace doprovodu dítěte do 6 let věku je bez hospitalizačního poplatku. Hospitalizace doprovodu dítěte nad 6 let věku dítěte se souhlasem příslušné zdravotní pojišťovny je bez hospitalizačního poplatku.

V případě hospitalizace doprovodu dětí umístěných na intenzivní péči a dětí nad 6 let bez souhlasu zdravotní pojišťovny je účtován hospitalizační poplatek 514 Kč na den. V tomto případě není ani nárok na vystavení pracovní neschopnosti.

Návštěvy na Dětské klinice FNOL jsou od 10.00 do 18.00 hodin denně,  včetně sobot a nedělí. Po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem je možno počkat až do usnutí dítěte, pokud není hospitalizovaný jeden z rodičů. Návštěvy na jednotce intenzivní a resuscitační péče jsou vždy po domluvě s lékařem.

Informace o zdravotním stavu malého pacienta poskytuje ošetřující lékař telefonicky každý den po vizitě, obvykle tedy po 10. hodině. V případě hospitalizace jednoho z rodičů jsou informace o zdravotním stavu dítěte podávány při vizitě, podle stavu dítěte rovněž individuálně v průběhu dne. Na Jednotce intenzivní a resuscitační péče (akutní stavy) jsou informace o zdravotním stavu dítěte podávány vždy jednomu z rodičů podle domluvy s lékařem.